Arktisk Råd

Danmark er med i et internationalt miljøsamarbejde i Arktis, hvor hovedaktøren er Arktisk Råd. I dag er Den Arktiske Miljøstrategi (AEPS) underlagt Arktisk Råd.

Organisationen i Arktisk Råd

I det Arktisk Råd samarbejdes om beskyttelse og udviklingen i Arktis. Den danske indsats involverer særligt miljømåle- og vurderingsprogrammet AMAP (Arctic Monitoring and Assesment Programme). Danmark er desuden tilsluttet AEPS (den arktiske miljøstrategi), der udgør hovedhjørnestenen i det arktiske samarbejde.

De vigtigste arbejdsopgaver

Det forpligtende samarbejde i Arktisk Råd sikre en fælles indsats overfor arbejdsopgaver, der omhandler:

 • Beskyttelse af det arktiske miljø herunder dyre- og planteliv.
 • Bæredygtig udvikling i det arktiske - herunder emner som økonomi, infrastruktur, uddannelse, sundhed og turisme.

Medlemmer af Arktisk Råd

 • Otte lande: Danmark/Grønland, USA, Canada, Island, Norge, Sverige, Finland og Rusland.
 • Det oprindelige folk på Arktisk er repræsenteret ved  seks organisationer: ICC (Inuit Circumpolar Council)  , RAIPON (Russian Association of Indigenous Peoples of the North) , Samerrådet , Aleuterne , Athabaskanerne og Gwitch'in .
 • Desuden har en række lande, NGO'ere og andre organisationer fået observatørstatus.

Danmarks indsatsområder.

Danmark har i særlig grad været involveret i AMAP - et miljøprogram, der overvåger det arktiske miljø. Se (link til Danmarks rolle i AMAP på MSTs hjemmeside). Den danske deltagelse i AMAP varetages af Miljøstyrelsen i samråd med en tværministeriel koordinationsgruppe, som også har repræsentanter fra Grønlands Hjemmestyre og Færøernes Hjemmestyre.

Rigsfællesskabets deltagelse i Arktisk Råds miljøarbejde finansieres via Miljøstøtteordningen for Arktis og siden 1994 er den væsentligste del af ordningens midler anvendt hertil.

Danmark er desuden tilsluttet den Arktiske Miljøstrategi AEPS, og denne udgør grundlaget for den danske miljøindsats i Arktisk.

AEPS

Den Arktiske Miljøstrategi AEPS (Arctic Enviromental Protection Strategy) er nu underlagt Arktisk Råd, og står som hovedhjørnestenen i det arktiske miljøsamarbejde.

De specifikke mål i AEPS er:

 • At beskytte det arktiske økosystem, herunder mennesker.
 • At beskytte, forstærke og genoprette miljøkvaliteten og den bæredygtige udnyttelse af de naturlige ressourcer i Arktis, inklusiv de lokale og oprindelige befolkningers udnyttelse af de naturlige ressourcer.
 • At anerkende og – i det omfang det er muligt – søge at imødekomme de traditionelle og kulturelle behov, værdier og levevis hos de oprindelige folk, som fremført af dem selv og relateret til beskyttelsen af det arktiske miljø.
 • At overvåge tilstanden af det arktiske miljø.
 • At identificere, reducere og som endeligt mål at eliminere forureningen.

Læs videre omkring arktisk råd her:

 • Du kan læse mere om Arktisk Råd på rådets hjemmeside http://arctic-council.org/
 • Den Arktiske Miljøstrategi AEPS (Arctic Enviromental Protection Strategy) (pdf, 82kb).
 • AMAPs hjemmeside.