Arktis

Det arktiske miljø er sårbart og et udsat sted for planter og dyreliv. Arterne har specialiseret sig til snævre økologiske nicher og tilpasset sig de barske økosystemer gennem tusindvis af år. De hastige globale klimaændringer er særligt tydelige i Arktis og gør, at mange arter vil miste deres levevilkår og uddø. Et andet voksende problem er de svært nedbrydelige kemiske stoffer, der findes i det arktiske område. De transporteres op fra hele verden og ophobes i høje koncentrationer i fødekæder. Konsekvenserne kan blive store. Derfor er det nødvendigt, at vi arbejder mod en fælles miljøindsats i Arktis.

Miljøsamarbejde i Arktis

Danmark er med i et internationalt miljøsamarbejde i Arktis. Hovedaktøren er Arktisk Råd - et forum for de arktiske nationalstater. Rådet arbejder målrettet for et bedre arktisk miljø og har stor fokus på bæredygtig udvikling. Den danske indsats i det arktiske samarbejde har særligt koncentreret sig om overvågningen af det arktiske miljø (AMAP) og klimaændringer i Arktis (ACIA).

Miljøstøtte til Arktis

Miljøstyrelsen administrerer en miljøstøtteordning for Arktis - tidligere kendt som Dancea (Danish Cooperation for Environment in the Arctic). Annoncering sker ved opslag i relevante medier, på denne hjemmeside (i menuboksen til venstre) og på statenstilskudspuljer.dk. Ordningen er nærmere beskrevet her KLIK HER.