Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Natur i byen

Biodiversitet i byerne

En styrket biodiversitetsindsats i byerne kan være til glæde for det stigende antal mennesker, der bor i byerne. De får mulighed for naturoplevelser tæt på deres bopæl og samtidig en større viden om og forståelse for natur.

Der skal tænkes i løsninger, der skaber bedre vilkår for vilde dyr og planter i byerne. Enten ved at udnytte de grønne muligheder i byerne, som allerede findes, eller ved at skabe nye.

Se hvordan det gik for sig, da banearealet i København blev plejet med afbrændning:

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

InfraNatur - biodiversitet på baneterræner

Med Naturpakken fra 2016 har regeringen aftalt, at der skal gøres en ekstra indsats for den bynære natur. På den baggrund er der prioriteret midler til en række bynære baneterræner, der nu plejes i samarbejde med Banedanmark. Projektet InfraNatur skal fremme den særegne og artsrige natur på de danske baneterræner og øge påskønnelsen af den, uden at begrænse den nuværende brug.

Se informationsfolder om InfraNatur projektet

Se basisanalysen for baneterrænerne

Syv områder er udvalgt til naturpleje

I alt syv baneterrænner skal naturplejes ved følgende byer: RødbyhavnKøbenhavnGlostrupJejsingLunderskov, Struer og Ullerslev (er under udarbejdelse).

Arrangement på Struer baneterræn

Oplev naturen på Struer baneterræn med Morten DD, torsdag den 28. august

Plejeplaner_InfraNatur_Rødbyhavn.pdfPlejeplaner_InfraNatur_Struer.pdfPlejeplaner_InfraNatur_Lunderskov.pdfPlejeplaner_InfraNatur_Jejsing.pdfPlejeplaner_InfraNatur_Glostrup.pdfPlejeplaner_InfraNatur_København.pdf

Baneterrænet minder om små steppe- og klippelandskaber

Igennem jernbanedriften i Danmark er baneterrænerne blevet til unikke miljøer, der er levested for en lang række nationalt sjældne arter. Driften har med tiden formet områderne, så de i dag efterligner små steppe- og klippelandskaber (ruderater)

Sjælden natur trives på banestrækningerne

Det næringsfattige underlag ved baneterrænerne består af grus, sand eller skærver. Nøjsomme arter, der ellers ville blive udkonkurreret af andre planter, trives derfor ved baneterrænerne. Da der ikke er noget tæt, skyggende plantedække til at køle luften ved jordoverfladen, hæver den blottede mineraljord det lokale miljøs temperatur. Den forstærkede overfladevarme fører til en øget vandfordampning fra den grusede og sandede jordbund. Derfor vil plantesamfundene ofte være tørkeprægede. Baneterrænerne udgør derfor mikroklimaer, der fremmer arter som tolerer tørke, varme og forstyrrelser, og vi ser plantearter som trekløft-stenbræk og skorem og dyr som markfirben og stor sandtæge.