Natur i byen

En styrket biodiversitetsindsats i byerne kan være til glæde for det stigende antal mennesker, der bor i byerne. De får mulighed for naturoplevelser tæt på deres bopæl og samtidig en større viden om og forståelse for natur.

Inspirationsark om såning af vilde blomster

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Habitats og Københavns Universitet udgivet et inspirationsark, der guider uden om de værste faldgruber, når man vil så vilde blomster for at etablere små områder med vild natur: 

"Tænk før du sår"

Eksperterne har skrevet inspirationsarket til professionelle naturforvaltere i kommunerne, men der er helt sikkert også mange haveejere, som vil kunne finde inspiration i teksten.

Konference om natur i byen

Den 30. april 2019 blev der afholdt en konference om "InfraNatur - Natur i byen". Konferencen handlede om fremtidens forvaltning af byernes og infrastrukturens oversete natur.

Infrastruktur forbindes normalt med asfalt, stål og beton. Men nogle gange kan der opstå en spændende og artsrig natur på menneskeskabte anlæg.

Denne type natur kan spille en vigtig rolle i at sikre biodiversiteten. Miljøstyrelsen, Banedanmark og KL inviterede derfor forvaltere, planlæggere og naturmedarbejdere til en konferencen med fokus på den oversete natur på baneterræner, havne, byggetomter, lufthavne og i vejkanter. Steder, der nogle gange rummer en høj biodiversitet - men ikke altid. Hvor det ikke er tilfældet, kan man dog med enkle midler opnå en højere biodiversitet, hvis det tænkes ind i drift eller anlæg.

Konferencen bød på oplæg og fagligt fokuserede workshops, der formidlede eksisterende erfaringer og nye muligheder.

Der var fokus på spørgsmål som:

  • Hvordan hænger infrastruktur sammen med biodiversitet?
  • Hvordan styrker man den natur, der opstår på infrastrukturarealer?
  • Hvordan kan man tænke biodiversitet ind i anlæg, drift, renovering eller omdannelse af infrastruktur?

Konferencen var arrangeret af Banedanmark, KL og Miljøstyrelsen i fællesskab.

Her kan du se konferencens program: InfraNatur - Natur i byen

Hvad deltagerne kom omkring på konferencen, kan du læse i dette referat fra dagen: Referat

Præsentationer fra de faglige oplæg (formiddag)

Oplæg fra de enkelte workshops (eftermiddag)

Inspirationsark om såning

Som opfølgning på konferencen har Miljøstyrelsen udgivet et inspirationsark, der guider uden om de værste faldgruber, når man vil så vilde blomster for at etablere små områder med vild natur: 

Inspirationsarket er udarbejdet af rådgivningsfirmaet Habitats og Københavns Universitet.

Eksperterne har skrevet inspirationsarket til professionelle naturforvaltere i kommunerne, men der er helt sikkert også mange haveejere, som vil kunne finde inspiration i teksten.

 

Se hvordan det gik for sig, da banearealet i København blev plejet med afbrændning:

InfraNatur - biodiversitet på baneterræner

Med Naturpakken fra 2016 har regeringen aftalt, at der skal gøres en ekstra indsats for den bynære natur. På den baggrund er der prioriteret midler til en række bynære baneterræner, der nu plejes i samarbejde med Banedanmark. Projektet InfraNatur skal fremme den særegne og artsrige natur på de danske baneterræner og øge påskønnelsen af den, uden at begrænse den nuværende brug.

Se informationsfolder om InfraNatur projektet

Se basisanalysen for baneterrænerne

Syv områder er udvalgt til naturpleje

I alt syv baneterrænner skal naturplejes ved følgende byer: RødbyhavnKøbenhavnGlostrupJejsingLunderskov, Struer og Ullerslev (er under udarbejdelse).

Plejeplaner_InfraNatur_Rødbyhavn.pdfPlejeplan for UllerslevPlejeplaner_InfraNatur_Struer.pdfPlejeplaner_InfraNatur_Lunderskov.pdfPlejeplaner_InfraNatur_Jejsing.pdfPlejeplaner_InfraNatur_Glostrup.pdfPlejeplaner_InfraNatur_København.pdf

Baneterrænet minder om små steppe- og klippelandskaber

Igennem jernbanedriften i Danmark er baneterrænerne blevet til unikke miljøer, der er levested for en lang række nationalt sjældne arter. Driften har med tiden formet områderne, så de i dag efterligner små steppe- og klippelandskaber (ruderater)

Sjælden natur trives på banestrækningerne

Det næringsfattige underlag ved baneterrænerne består af grus, sand eller skærver. Nøjsomme arter, der ellers ville blive udkonkurreret af andre planter, trives derfor ved baneterrænerne. Da der ikke er noget tæt, skyggende plantedække til at køle luften ved jordoverfladen, hæver den blottede mineraljord det lokale miljøs temperatur. Den forstærkede overfladevarme fører til en øget vandfordampning fra den grusede og sandede jordbund. Derfor vil plantesamfundene ofte være tørkeprægede. Baneterrænerne udgør derfor mikroklimaer, der fremmer arter som tolerer tørke, varme og forstyrrelser, og vi ser plantearter som trekløft-stenbræk og skorem og dyr som markfirben og stor sandtæge.