Vandmiljøerne

Her finder du indikatorer for fiskebestande i havet, dyr, der lever ved vandet samt for vandkvaliteten i søer og vandløb.