Skov

Her kan du læse om, hvordan det går med Danmarks skovarealer og skovfugle.

Indeks for rødlistede fugle

En tredjedel af Danmarks ca. 200 arter af ynglefugle er på Rødlisten over truede arter og er dermed i risiko for at forsvinde fra landet.

Skovfugle

Vi har fået flere skovfugle, samlet ses en fremgang på 12 %.

Rådyret

Bestanden af rådyr er i stadig fremgang.

Skovarealet

Det danske skovareal bliver til stadighed større og udgør i dag godt 14 pct. af landets areal. Arealet med løvskov øges relativt mere end nåletræsarealet.

Dødt ved

Når man undersøger de danske skove for døde træer, fx som væltede stammer eller døde knækkede træer, finder man i dag meget få prøveflader, der har det såkaldte døde ved.
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies