Pollensæson for temperaturfølsomme arter

Den globale opvarmning har også konsekvenser i Danmark. Pollensæsonen for birk og el begynder nu to-tre uger tidligere end dengang, de første pollentællinger blev en realitet.

Den globale opvarmning har også konsekvenser i Danmark. Pollensæsonen for birk og el begynder nu to-tre uger tidligere end dengang, de første pollentællinger blev en realitet.

undefined

Effekten af klimaændringer i Danmark, udtrykt ved pollensæsonens indtræden for to træarter med luftbåren pollen (birk og el). Pollensæsonen begynder nu to-tre uger tidligere end da målingerne blev påbegyndt. Kilde: Astma-Allergi Forbundet (AAF)og Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Udvikling
Indikatoren illustrerer effekter af klimaændringer i Danmark, udtrykt ved pollensæsonens indtræden for to træarter med luftbåren pollen. Figuren viser, at pollensæsonen er ændret siden 1977, da pollentællingerne begyndte. Pollensæsonen for birk begynder nu to-tre uger tidligere end dengang, de første pollentællinger blev en realitet. For el svinger sæsonstart en del, men begynder gennemsnitligt 3 uger tidligere.

Årsagen til denne forskydning mod tidligere pollensæsoner skyldes, at vejret specielt i forårsmånederne har været markant varmere de senere år end i starten af pollenregistreringerne. Hertil kommer andre faktorer, som eksempelvis forrige års temperatur, luftfugtighed og nedbør, der også påvirker hvornår pollensæsonen indtræder.
Den årlige pollenmængde (sum af de daglige pollental) er ligeledes steget markant periodens løb – for de to omtalte arter med en faktor 2-4. Denne stigning synes at være generel for de arter, der undersøges af Astma-Allergi Forbundet og Danmarks Meteorologiske Institut og kan være én (af mange) forklaringer på den observerede stigning i antallet af pollenallergikere. Årsagen til de stigende pollenmængder kan til dels skyldes de stigende temperaturer i periodens løb, da de højere temperaturer generelt giver mere optimale vækstbetingelser.

Baggrund
Pollen af de undersøgte træarter fanges i såkaldte pollenfælder. Pollenkornene optælles i mikroskop og omregnes til mængden af pollen pr. kubikmeter. Selve startdatoen for pollensæson defineres af Meteorologisk Institut, som den dag hvor pollentallet overskrider et på forhånd afgjort antal pollenkorn pr m3 luft. Læs mere på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside.

Referencer og links
Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) om temperaturen i Danmark.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) om pollensæson og pollentælllingerne

Nordic Council of Ministers 2009. Signs of Climate Change in Nordic Nature . TemaNord: 551, 1-47.

Klimatilpasningsportal

Europakommissionen 2011 - Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050

Hvad skal vi beskytte?