Offentlighedens viden om biodiversitet

Når man spørger tilfældigt udvalgte danskere om de har hørt om biodiversitet, svarer kun 32 % at de har hørt om dette begreb.

Når man spørger tilfældigt udvalgte danskere om de har hørt om biodiversitet, svarer kun 32 % at de har hørt om dette begreb.

Offentlighedens viden om biodiversitet ifølge Eurobarometer baseret på 1003 danske respondenter. Kilde: Flash Eurobaromenter, European Commission 2007

Offentlighedens viden om biodiversitet ifølge Eurobarometer baseret på 1003 danske respondenter. Kilde: Flash Eurobaromenter, European Commission 2007

Udvikling

Figuren viser hvad 1003 tilfældigt udvalgte danskere svarer i et telefoninterview november 2007 på spørgsmålet om hvorvidt de kender til begrebet biodiversitet og i givet fald om de ved hvad det betyder. Det ses at mere end 2/3 svarer at de ikke har hørt om begrebet. Når begrebet forklares og der efterfølgende spørges ind til om man føler sig velinformerede om tabet af biodiversitet svarer 64 % af de adspurgte danskere at de ikke føler sig informerede.

Eksempel på indsats

Kendskab til hvad biodiversitets er og hvad der skal til for at beskytte den er en vigtig forudsætning for at man kan have succes med at nå målet med at stoppe tabet af biodiversitet. I Danmark har man igennem længere tid arbejdet aktivt med en generel naturformidling eksempelvis gennem naturvejlederordningens i dag omkring 300 naturvejledere, der er fordelt over hele landet og som formidler viden om natur og biodiversitet på mere end 30.000 arrangementer hvert år.

Viden om biodiversitet hos børn og unge er indenfor de senere år blevet styrket målrettet med undervisningsmaterialer dels til indskolingen og dels til 5.- 6. klassetrin. Et eksempel er bogen ”Det er også min Natur” hvor indgangsvinklen er formidling af biodiversitet, men hvor emnet gøres konkret for målgruppen.

Som led i arbejdet med strategi for beskyttelse af biodiversitet vil der i Danmark blive sat fokus på at gøre biodiversitet til en folkesag. Internationalt deltager Danmark sammen med andre i-lande og under deltagelse af ulande i planlægningen af borgerinddragelsesprojektet ”World Wide Views on Biodiversity”. Danmark bidrager med 3 mio. kr. til projektet.

Baggrund

Undersøgelsen bygger på et spøgeskema udviklet for EU kommissionen af Gallup Organisationen. Undersøgelsen blev således foretaget i hele EU på sammen tid, mellem 22-24. november 2007. Mere end 25.000 tilfældigt valgte europæiske borgere over 15 år blev spurgt om de samme spørgsmål. I Danmark blev undersøgelsen baseret på 1003 respondenter.

Referencer og links

Flash Eurobarometer European Commission 2007. Attitudes of Europeans towards the issue of biodiversity , Analytical report, 219

Miljøministeriet 2008. Det er også min Natur – Tema om biodiversitet

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies