Naturvejledning

Antallet af naturvejledere og naturvejleder-arrangementer er steget kraftigt efter naturvejlederordningen blev gjort permanent i 1989. I 2006 blev der afholdt hele 36.427 naturvejleder-arrangementer over hele landet. Godt halvdelen af dem var for børn.

Antallet af naturvejledere og naturvejleder-arrangementer er steget kraftigt efter naturvejlederordningen blev gjort permanent i 1989. I 2006 blev der afholdt hele 36.427 naturvejleder-arrangementer over hele landet. Godt halvdelen af dem var for børn.

Grafen viser: Udviklingen i antallet af naturvejledere og arrangementer med naturvejledere. Kilde: Naturstyrelsen 2010.

Udviklingen i antallet af naturvejledere og arrangementer med naturvejledere. Kilde: Naturstyrelsen 2010.

Udvikling

I perioden 1987 til 2006 steg antallet af naturvejledere fra 14 til 310. I takt med denne udvikling steg antallet af arrangementer fra 1408 til 36.427 arrangementer, ligesom antallet af deltagere steg kraftigt.
Størsteparten af naturvejlederarrangementerne er arrangementer for skoler mv. Børn udgjorde således 58 % af det samlede antal deltagere i 2006, mens voksne udgjorde 42 %. Denne fordeling har stort set været gældende i hele perioden.

Naturvejledning giver deltagerne naturoplevelser, formidler helheder om natur og kulturmiljø som produkter af naturgrundlaget, naturlige processer og menneskets påvirkninger. Det giver også deltagerne mulighed for at opnå erfaringer og viden om naturgrundlag, samt samfundets forvaltning af natur, miljø og kultur.

Eksempel på indsats

Målet i naturvejledningen er at få styrket befolkningens forståelse for natur, herunder biologisk mangfoldighed, miljø og kulturmiljø, samt deres rekreative og friluftsmæssige udfoldelsesmuligheder. Yderligere ønsker man med naturvejledningen at fremme befolkningens inddragelse og indflydelse i natur- og kulturmiljøforvaltningen, samt inspirere til en sundere og mere bæredygtig livsstil.

Den stigende interesse for at deltage i forskellige arrangementer arrangeret af naturvejledere afspejler en interesse for at forstå og nyde naturen. At flere danskere har glæde af at benytte naturen i hverdagen lægger samtidigt grunden til en vellykket beskyttelse af naturen. Et øget kendskab til mangfoldigheden i naturen er på mange måder en forudsætning for befolkningens langsigtede engagement i naturbeskyttelsen. Befolkningens naturoplevelser og friluftsliv fører også til bedre sundhed og kan derfor betragtes som bidrag til øget velfærd og livskvalitet.

Ud over selve naturvejledningen styrkes naturforståelsen hos børn og unge målrettet med undervisningsmaterialer om biodiversitet dels til indskolingen og dels til 5.- 6. klassetrin. Hertil kommer at naturkanonen fra 2009 følges op med undervisningsmateriale i form af fire temabøger, der sætter fokus på Danmarks natur. Kendskabet til naturen fremmes yderligere ved - projekt ”Spor i Landskabet”, som giver udvidet adgang til naturen på steder, hvor der normalt ikke er offentlig adgang.

Baggrund

Indikatorens tal dækker naturvejledning i hele landet. Data for perioden 2001– 2006 findes i de elektroniske årsberetninger for Naturvejlederordningen. Øvrige data findes i papirudgaver af årsberetninger i perioden 1987 – 2000. Data er indberettet af naturvejlederne selv. Metoden er simpel tælling af deltagere og arrangementer.

Referencer og links

Find en naturvejleder

Årsberetning for naturvejlederordningen

Undervisningsmateriale og aktiviteter

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies