Midler til biodiversitetsforvaltning

Der ses en stigning i udgifterne til delområdet biodiversitet og landskab i perioden fra 1996 – 2008. Denne stigning skal dog sammenholdes med den generelle stigning i BNP.

Der ses en stigning i udgifterne til delområdet biodiversitet og landskab i perioden fra 1996 – 2008. Denne stigning skal dog sammenholdes med den generelle stigning i BNP.

Figuren viser: Drifts- og kapitaludgifter i alt for kategorien Biodiversitet og landskab. Kilde: Den offentlige sektors miljøregnskaber, Danmarks Statistik 2010.

Drifts- og kapitaludgifter i alt for kategorien Biodiversitet og landskab. Kilde: Den offentlige sektors miljøregnskaber, Danmarks Statistik 2010.

Udvikling

Den offentlige sektors samlede udgifter til delområdet biodiversitet og landskab steg med 9,2 pct. i 2008 i forhold til året før. I perioden fra 1996 – 2008 er udgiften til delområdet Biodiversitet og landskab steget med 100 pct. Til sammenligning er stigningen i bruttonationalproduktet (BNP) gennem hele perioden fra 1996 - 2008 steget med 60 pct. Den markante top i 2002 henføres til naturgenopretning af Skjern Å (1999 – 2003).

Eksempel på indsats

Midler til delområdet Biodiversitet og landskab anvendes til naturforvaltning, skovrejsning, beskyttelse af dyre- og plantearter og naturtyper. Den eksplicitte prioritering af midler til biodiversitet og landskab viser at biodiversitet prioriteres i de offentlige miljøudgifter. Vækst i udgifterne til biodiversitet og landskab betragtes som positiv for beskyttelsen af biodiversiteten.

Baggrund

Indikatoren er udarbejdet med data fra Danmarks Statistik. De anvendte data findes i statistikbanken som en del af den offentlige sektors miljøregnskab.

Den offentlige sektors miljøregnskaber er delt op i en række miljøkategorier herunder biodiversitet og landskab.

Biodiversitet og landskab indeholder følgende emner:
Beskyttelse af arter
Beskyttelse af skove
Beskyttelse af vandområder
Kystbeskyttelse
Anden beskyttelse (ikke brugt)
Ikke-fordelt landskabs- og habitatbeskyttelse
Landskabsgenopretning og sikring af arters levesteder
Genetablering og oprensning af vandområder
Registrering, tilsyn osv. (ikke brugt)
Andre aktiviteter
Ikke Biodiversitet og Landskab én general

Referencer og links

Danmarks Statistik

Danmarks Statistik 2009. Nyt fra Danmarks Statistik. Nr. 562, 17. december 2009. Emnegruppe Miljø og energi

Danmarks Statistik 2009. Varedeklaration: Offentlige miljøindtægter og -udgifter
Hvor der findes yderligere administrative oplysninger om statistikproduktet

Danmarks statistik, Statistisk Efterretning (SE) omkring offentlige miljøudgifter og -indtægter .

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies