Overordnede trusler, økonomiske midler og viden

Ved du, hvad biodiversitet er? Læs om offentlighedens viden om biodiversitet og om økonomiske midler, invasive arter og naturvejledning.

Invasive arter

Antallet af introducerede arter er steget de sidste 300 år, og det fortsætter med at stige. I perioden fra 2001 til 2009 er der kommet 28 nye dyr og 37 nye planter til.

Pollensæson for temperaturfølsomme arter

Den globale opvarmning har også konsekvenser i Danmark. Pollensæsonen for birk og el begynder nu to-tre uger tidligere end dengang, de første pollentællinger blev en realitet.

Midler til biodiversitetsforvaltning

Der ses en stigning i udgifterne til delområdet biodiversitet og landskab i perioden fra 1996 til 2008. Denne stigning skal dog sammenholdes med den generelle stigning i BNP.

Naturvejledning

Antallet af naturvejledere og naturvejleder-arrangementer er steget kraftigt. I 2006 blev der afholdt hele 36.427 naturvejleder-arrangementer over hele landet. Godt halvdelen af dem var for børn.

Offentlighedens viden om biodiversitet

Når man spørger tilfældigt udvalgte danskere, om de har hørt om biodiversitet, svarer kun 32 %, at de har hørt om dette begreb.
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies