Indikatorer i EU

Billedet viser et EU-Kort.

År 2010 var et vigtigt år for biodiversiteten, det var året for den 10'ende partskonference i Biodiversitetskonventionen og det år, hvor testen skulle stå for om tabet af biodiversitet var stoppet, såvel nationalt som globalt. For EU som helhed kunne man bl.a. ved hjælp af indikatorer påvise, at målsætningen ikke var opfyldt.

Globalt vedtog man ved den 10'ende partskonference i Biodiversitetskonventionen en ny fremadrettet vision, som i den kommende tid vil blive konkretiseret i en EU strategi. Det forventes også fremadrettet, at man i EU vil lægge vægt på at benytte indikatorer. Derfor har vi i Danmark allerede nu besluttet, at præsentere et bud på danske biodiversitets indikatorer.

Ud over at være året hvor parterne i Biodiversitetskonventionen mødtes var 2010 også udnævnt til biodiversitets år. I løbet af 2010 udgav Miljøagenturet derfor 10 meddelelser, eller faktaark, om biodiversitet. Hver meddelelse giver en kortfattet vurdering af et bestemt økosystem eller et central emne.

De ovenstående 3 rapporter bygger i meget høj grad på det såkaldte SEBI2010- indikator arbejde, som Miljøagenturet udførte for EU-kommissionen. I en række arbejdsgrupper, hvor Danmark også deltog, blev der udviklet 26 overskrifter for indikatorer, som bygger på de emner, der er centrale i FN's biodiversitetskonvention. Indikatorerne skulle vise, hvordan det står til med opfyldelsen af biodiversitets-målsætningen i EU. De fleste indikatorer blev offentliggjort i 2009.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies