Det åbne land

Her kan du blandt andet læse om haren, fredede områder, §3 beskyttede områder og bevaringsstatus for habitatdirektivets arter og naturtyper.