Hvordan måler vi biodiversiteten?

Ved hjælp af indikatorer giver denne side et overblik over, hvordan det går med opfyldelsen af biodiversitets-målet i Danmark. Indikatorer kan dog ikke stå alene, idet de ikke giver et fyldestgørende billede af naturens samlede tilstand og udvikling.

Biodiversiteten i Danmark er under pres. Det gælder både fra det genetiske niveau over enkeltarter til naturtyper og større økosystemer.

Truslerne er eksempelvis belastning med næringsstoffer, regulering af vandets fri bevægelighed, intensiv erhvervsdrift, samt byernes ekspansion og udbygning af infrastruktur.

Man kan selvsagt ikke måle effekten af alle disse forhold for alle ca. 30.000 arter i Danmark. De indikatorer, der præsenteres her, skal således alene bidrage til at anskueliggøre den overordnede udvikling for biodiversiteten.