Referencer til arket Nordens Nationalparker

- Nordiska ministerrådet. 1995. Nordisk naturvård – möjligheter och problem. TemaNord 1995:501. Nordiska ministerrådet, Köpenhamn.

- Nordiska ministerrådet. 1996. Arktisk miljö i Norden – orörd, exploaterad, förorenad? Nord 1996:21. Nordiska ministerrådet, Köpenhamn.

- Hallanaro, Eeva-Liisa, Pylvänäinen, Marja & From Stella. 2002. Pohjois-Euroopan luonto – löytöretki monimuotoisuuteen. Nord 2001:14. Pohjoismaiden ministerineuvosto, Kööpenhamina.

- Naturvårdsverket. 2001. Nationalparkerna i Sverige. Rapport 1218. Naturvårdsverket, Stockholm.

- Naturvårdsverket. 2008. Nationalparksplan för Sverige. Långsiktig plan. Rapport 1269. Naturvårdsverket, Stockholm.