Nordens unikke husdyrracer og afgrødesorter

Referencer til faktaarket ”Nordens unikke husdyrracer og afgrødesorter”

- The State of the World's Animal Genetic Resources for Food and Agriculture. 2007.

Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome .

- Ilkka Heikkinen (Ed.). 2007. Saving nature for people. National strategy and action plan for the conservation and sustainable use of biodiversity in Finland 2006–2016. Ministry of the Environment, Helsinki .

- Hallanaro, Eeva-Liisa, Pylvänäinen Marja & From Stella. 2002. Nature in Northern Europe – Biodiversity in a changing environment. Nord 2001:13. Nordic Council of Ministers, Copenhagen.

- Tiainen, J., Kuussaari, M., Laurila, I.P. Toivonen, T. (Ed.). 2004. Elämää pellossa – Suomen maatalousympäristön monimuotoisuus. [Life in the fields – the biodiversity of Finland ’s farmland habitats.] Edita Publishing Oy, Helsinki (in Finnish).

- Lappalainen Iiris (Ed.) 1998. Suomen luonnon monimuotoisuus. [Biodiversity in Finland ] . Oy Edita Ab, Helsinki . (in Finnish)

- Annikki Lappalainen and Liisa Jääskeläinen: Maintaining landrace plants is a cultural action ( article in Finnish ) 14.4.2008

- Suomen kansallinen kasvigeenivaraohjelma. 2007. Suomalaiset maatiaiskasvit -esite. Forssan kirjapaino [Finnish national action plan for plant genetic resources. 2007. Brochure on Finnish landrace plants. Only available in Finnish.]

Links

  • HOME
  • Nordiskt Genresurscenter – Nordic Genetic Resource Center – Pohjoismainen geenivarakeskus
  • Nordiska Genbanken Husdyr - Nordic Gene Bank Farm Animals – Pohjoismainen kotieläingeenipankki
  • NordGen Skog – Nordgen Forest – Nordiska Skogsbrukets Frö- och Plantråd, Nordic Council for Forest Reproductive Material, Pohjoismaiden metsätalouden siemen- ja taimineuvosto
  • FAO
  • CBD
  • Huippuvuorten maailmanlaajuinen siemenholvi , Svalbard Globale frøhvelv, Svalbard Global Seed Vault (SGSV)