Isbjørnen – øverst i den arktiske fødekæde og afhængig af havisen

Referencer til "Isbjørnen – øverst i den arktiske fødekæde og afhængig af havisen"

- Aars, J., Lunn, N. J. & Derocher, A. E. (compiled and edited). 2006. Polar Bears: Proceedings of the 14thWorking Meeting of the IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group, 20-24 June 2005, Seattle, Washington, USA. IUCN, Gland , Switzerland and Cambridge , UK .

- Impacts of a Warming Arctic : Artic Climate Impact Assessment ACIA. 2004. Cambridge University Press. Electronic publication

- Jenssen, B. M. 2006: Endocrine-Disrupting Chemicals and Climate Change: A Worst-Case Combination for Arctic Marine Mammals and Seabirds – Environmental Health Perspectives 114:76-80.

- Grønlands Rød Liste 2007

- Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr 21 af 22. september 2005 om beskyttelse og fangst af isbjørne.

- Peacock, E. 2008: Davis Strait Population Survey – Interim Report 2007. Department of Environment, Nunavut , Canada .

- Miljøovervåking - Svalbard og Jan Mayen (MOSJ)

- Kit M. Kovacs, Norsk Polarinstutt, personlig kommunikation.

- Aevar Petersen 2008, Icelandic Institute of Natural History, personlig kommunikation.

- Fernando Ugarte 2008, Grønlands Naturinstitut, personlig kommunikation.

- Elmer Topp-Jørgensen, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, personlig kommunikation.