Nordens natur

Arbejdet med at stoppe tabet af biodiversitet har høj prioritet i det nordiske samarbejde og er et hovedmål i det nordiske miljøhandlingsprogram.

”Nordens natur – frem mod 2010” er et informationsprojekt, der beskriver udviklingstendenser i Nordens biologiske mangfoldighed og forsøger at identificere årsager til og løsninger på tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed.

Projektet finansieres af Nordisk Ministerråd og inddrager alle de nordiske lande.

Opsamlingsrapport for projektet

Opsamlingsrapporten samler alle faktaarkene og et resume af de aktuelle tendenser for biodiversiteten i Norden. Den er gratis og findes på dansk, svensk eller engelsk.

Nordens Natur - frem mod 2010. Eksempler på nordiske bidrag for at nå det internationale 2010-mål for biodiversitet

Nordens natur – trender mot 2010. Exempel på nordiska bidrag till att nå det internationella 2010-målet för biodiversitet

Nordic nature – trends towards 2010. Examples of Nordic contributions towards the international biodiversity target 2010

Faktaark:

Navne og rødlistestatus på Nordens padder (tabel)


Referencer og kilder

Se referencer til de enkelte faktaark

Deltagende parter i Nordens natur - frem mod 2010