Til brugere af genetiske ressourcer

Philothamnus sp. Tanzania. Foto: Jens Friis Lund

Er du bruger af genetiske ressourcer?

Brugere af genetiske ressourcer og traditionel viden er fysiske eller juridiske personer, som udnytter genetiske ressourcer eller traditionel viden - eller indhenter genetisk materiale til en samling.

Som bruger af genetiske ressourcer eller traditionel viden associeret til udnyttelsen af genetiske ressourcer, skal brugeren kunne påvise at have udøvet rettidig omhu i forbindelse med erhvervelsen af de genetiske ressourcer eller den traditionelle viden associeret til udnyttelsen.

EU Kommissionen har i samarbejde med medlemsstaterne foreløbigt valgt at præcisere, at brugerne af genetiske ressourcer findes indenfor for følgende 8 sektorer: planteforædling, dyreforædling, kosmetik, bioteknologi, bekæmpelsesmidler, fødevareindustri, farmaceutisk industri samt forsknings- og udviklingsinstitutioner, herunder universiteter. 

Hvordan skal du påvise at du overholder ABS-forordningerne?

1)    Kunne dokumentere, at der er indgået samtykke med leverandørlandet. Samtykke kaldes også for ”Prior Informed Consent” (PIC). Det betyder at myndighederne i oprindelseslandet har givet tilladelse til en udnyttelse af de genetiske ressourcer. Samtykkeerklæringen giver med andre ord brugeren grønt lys fra leverandørlandet til at udnytte den genetiske ressource eller traditionel viden.

2)    Kunne dokumentere, at der er aftalt vilkår i en privatretlig udbytteaftale mellem brugeren og oprindelseslandet. En privatretlig udbytteaftale kaldes også for Mutually Agreed Terms (MAT). Den privatretlige udbytteaftale definerer, hvordan overskuddet af udnyttelsen, f.eks. et udviklet produkt eller forskningsresultater, skal deles mellem brugeren og leverandørlandet. Delingen af udbyttet behøver ikke at være finansielt, det kan også være partnerskaber, opkvalificering eller deling af forskningsresultater.

3)   Kunne påvise at du har udvist rettidig omhu

Følgende skal kunne påvises for at udvise rettidig omhu:

For at overholde ABS-forordningerne skal du som bruger af genetiske ressourcer påvise at have udvist rettidig omhu ved udnyttelse af de genetiske ressourcer. Dette gøres ved at udfylde et elektronisk skema med oplysninger.

Skriv til Miljøstyrelsen på Herefter modtager du link og password til det elektroniske skema. 

De oplysninger, der skal udfyldes i det elektroniske skema fremgår af bilag til ABS-gennemførelsesforordningen. 

Miljøstyrelsen vil gennemgå brugerens oplysninger for at sikre, at alle relevante oplysninger er indtastet. Herefter videresendes deklarationen til det internationale ABS-clearingcenter (ABSCH) med kopi til EU-Kommissionen.

Her kan du se hvilke oplysninger du skal indtaste 

De oplysninger som alle brugere af genetiske ressourcer i EU skal oplyse fremgår af bilag til ABS-gennemførelsesforordningen 

  • Forskning: Bruger du genetiske ressourcer, hvortil der er givet forskningsstøtte udfyldes bilag II

  • Virksomheder der udvikler produkter: Bruger du genetiske ressourcer – og er din virksomhed ved trinnet for den endelige udvikling af et produkt udfyldes bilag III 


Du har pligt til at opbevare skemaet 20 år efter afsluttet udnyttelse og til at videreformidle det til efterfølgende brugere.

I tilfælde af utilstrækkelige eller usikkerhed om lovligheden af adgangen og udnyttelsen skal du som bruger indgå en PIC og MAT eller tilsvarende aftale retrospektivt eller ophøre med udnyttelsen.

Du kan mindske risikoen for ikke at overholde ved at erhverve de genetiske ressourcer fra registrerede samlinger eller anvende en anerkendt bedste praksis som angivet i ABS forordningen (se bilag I og bilag IV i gennemførelsesforordningen).

ABS gennemførelsesforordning 2015/1866

Hvordan håndteres fortrolige oplysninger?

Fortrolige oplysninger videregives ikke til andre parter. Det er kun Miljøstyrelsen og brugeren der kan se oplysninger markeret som fortrolige i den online formular. Fortrolige oplysninger videresendes ikke til ABS-clearingcentret. Dog kan Miljøstyrelsen i særlige tilfælde videregive oplysninger, omkring typen af genetisk materiale, til leverandørlandet. Dette finder udelukkende sted ved berettiget mistanke og på anmodning fra det pågældende leverandørlands myndigheder.

Spørg Miljøstyrelsen hvis du er i tvivl

Har du spørgsmål til ABS-lovgivningen eller hvordan du udfylder det elektroniske indberetningsskema kan du kontakte Miljøstyrelsen på

Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af ABS-lovgivningen

I Danmark er Miljøstyrelsen den ansvarlige myndighed for administrationen af ABS-forordningen og skal, i henhold til Bekendtgørelse om ansvarlig myndighed for administrationen af lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer føre tilsyn med, at ABS-reglerne overholdes i Danmark.

I EU har man besluttet at kravet om rettidig omhu skal være opfyldt på:

1)    trinnet, hvor forskningsstøtte bevilges

2)    trinnet for den endelige udvikling af et produkt

Mere information om, hvornår de 2 tidspunkter for godtgørelse af rettidig omhu indtræder se EU gennemførelsesforordning artikel 5 og 6.

Vil du vide mere om ABS-lovgivningen kan du orientere dig i den gældende lovgivning her:

Nagoya Protocol ENGELSK
ABS-forordningen 511/2014 DANSK
ABS-forordningen 511/2014 ENGELSK
Gennemførelsesforordning 2015/1866 DANSK
Gennemførelsesforordning 2015/1866 ENGELSK
Bilag til gennemførelsesforordning DANSK 
Bilag til gennemførelsesforordning ENGELSK
Generel vejledning til ABS forordningen
Berigtigelse i vejledningen til ABS forordningen
Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer
Bekendtgørelse om ansvarlig myndighed for administration af loven