Til brugere af genetiske ressourcer

Hibiscus sabdariffa. Tanzania. Foto: Gry Errboe

Er du bruger af genetiske ressourcer?

Brugere af genetiske ressourcer og traditionel viden omfattet af ABS-forordningerne er fysiske eller juridiske personer, som udnytter de genetiske ressourcer eller den traditionelle viden i forskning og udviklingsarbejde.

ABS-fordningerne er EU´s implementering af Nagoyaprotokollen, som udmønter Biodiversitetskonventionens tredje formål om en rimelig og retfærdig deling af udbyttet ved anvendelse af klodens genetiske ressourcer.

Som bruger af genetiske ressourcer og tilknyttet traditionel viden omfattet af ABS forordningerne skal man kunne påvise, at man har udvist rettidig omhu.

Læs mere om Biodiversitetskonventionen og Nagoyaprotokollen her

Spørgsmål og svar om ABS-forordningerne

For at overholde ABS-forordningerne skal du som bruger af genetiske ressourcer og traditionel viden knyttet til dem påvise, at du har udvist rettidig omhu. Det gør du ved at udfylde et skema kaldet en ”due diligence declaration” i IT-systemet DECLARE.

Du skal oprette en profil for at kunne tilgå skemaet.
Opret dig som bruger her

Inden du opretter dig, kan det være en god idé at læse vejledningen til IT-systemet DECLARE

Det kan også være en hjælp at se EU-kommissionens officielle video om, hvordan man bruger DECLARE:

De oplysninger, der skal udfyldes i det elektroniske skema fremgår af bilag II og bilag III til ABS-gennemførelsesforordningen.

Når du har indsendt din deklaration, vil Miljøstyrelsen gennemgå den for at sikre, at alle relevante oplysninger er indtastet. Herefter videresendes den til det internationale ABS-clearing house (ABS-CH).

ABS Clearing House er en international hjemmeside, som skal skabe transparens og lette brugernes adgang til oplysninger om forskellige landes regler vedrørende adgangen til genetiske ressourcer.

De lande, som har underskrevet Nagoyaprotokollen, leverer information til ABS Clearing House om deres nationale regler og udbytteaftaler.

Gennem ABS Clearing House kan man bl.a. få oplysninger om landes adgangsregler og deres kontaktpersoner for Nagoyaprotokollen (ABS focal point).

I Danmark er det Miljøstyrelsen, som har ansvaret for administration og overholdelse af Nagoyaprotokollen.

Hvis du er omfattet af anvendelsesområdet (se ovenstående oversigt), har du pligt til at udvise rettidig omhu i ABS-forordningernes forstand. Kravet skal være opfyldt

1) senest når et forskningsprojekt afsluttes eller
2) senest når et produkt er udviklet

Yderligere information om rettidig omhu, se EU gennemførelsesforordning artikel 5 og 6.

 

Fortrolige oplysninger videregives ikke til andre parter. Det er kun Miljøstyrelsen og brugeren, der kan se oplysninger markeret som fortrolige i deklarationen om rettidig omhu.

Fortrolige oplysninger videresendes ikke til ABS-clearing house. Dog kan Miljøstyrelsen i særlige tilfælde videregive oplysninger om typen af genetisk materiale til ophavslandet. Det sker dog udelukkende ved berettiget mistanke og på anmodning fra det pågældende ophavslands myndigheder.

Du skal søge og opbevare informationer om de genetiske ressourcer, herunder deklaration om rettidig omhu, og du skal videre give disse informationer til efterfølgende brugere. Oplysningerne skal opbevares 20 år efter, at udnyttelsen er afsluttet.

Hvad er ABS

ABS står for Access and Benefit Sharing.

ABS-princippet skal sikre, at udbyttet ved at udnytte genetiske ressourcer og traditionel viden knyttet til udnyttelsen bliver delt rimeligt og retfærdigt.

Udnyttelsen skal ske på grundlag af en forudgående samtykkeaftale (PIC) og en privatretlig udbytteaftale (MAT) mellem modtageren og leverandøren af de genetiske ressourcer.

Fornyelse af PIC

Du skal indhente en fornyet adgangstilladelse (PIC) eller indgå en gensidig aftale om vilkårene med ophavslandet (MAT) hvis: 

  • De oplysninger, du har, er utilstrækkelige eller
  • Der er usikkerhed om, hvorvidt adgangen og udnyttelsen er retmæssig

Alternativt skal du indstille udnyttelsen.

Spørg Miljøstyrelsen, hvis du er i tvivl

Har du spørgsmål til ABS-lovgivningen eller til, hvordan du udfylder det elektroniske indberetningsskema, kan du kontakte Miljøstyrelsen. Obfuscated Email