Skoven

Spørgsmål 12
Skal biodiversiteten i statsskovene prioriteres højere end i dag ved at gøre skovdriften mindre intensiv?

1: Ja
2: Nej, det nuværende driftsniveau er fint
3: Nej, tværtimod bør driften intensiveres
4: Ved ikke

undefined

Spørgsmål 13
Skal biodiversiteten i de private skove prioriteres højere end i dag, ved at tilbyde skovejerne kompensation for på frivillig basis at gøre skovdriften mindre intensiv?

1: Ja
2: Nej, det nuværende driftsniveau er fint
3: Nej, tværtimod bør driften intensiveres
4: Ved ikke

undefined

Spørgsmål 14
Synes du, at det er rimeligt, at staten eller kommuner mod kompensation gennemtvinger, at private skovejere skal lade områder med særlig stor biodiversitet stå urørt hen, hvis de ikke allerede er beskyttet, eller det ikke er muligt at enes om en frivillig aftale?

1: Ja
2: Nej
3: Ved ikke

undefined

Spørgsmål 15
Det er et politisk ønske, at vi skal have mere skov i Danmark. Hvad, synes du, er vigtigst at tage hensyn til, når der skal plantes ny skov?
1:Grundvandsbeskyttelse og andre miljøhensyn
2:Friluftsliv og naturoplevelser
3:Biodiversiteten
4:Tømmer og anden træproduktion
5:Alt er lige vigtigt
6:Ved ikke

undefined

Spørgsmål 16
Skal man udsætte vildsvin i nogle af de danske skove?

1: Ja
2: Nej
3: Ved ikke

undefined

Spørgsmål 17
Skal man udsætte europæiske bisonokser i nogle af de danske skove?

1: Ja
2: Nej
3: Ved ikke

undefined

Spørgsmål 18
Skal man udsætte ulv i nogle af de danske skove?

1: Ja
2: Nej
3: Ved ikke

undefined

Mød deltagerne på borgertopmødet

Se naturens dilemmaer

Billedet viser forsiden på kataloget "Danmarks Biodiversitet"
De 200 deltagere på borgertopmødet har på forhånd modtaget et katalog, der beskriver hvilke dilemmaer, der er i spil i diskussionen om en bedre biodiversitet. 

Download kataloget fra borgertopmødet  (pdf, 12 MB)