Hav & fjorde

Spørgsmål 19
Der er udpeget en række områder (cirka 18 %) i danske farvande, hvor naturen skal beskyttes (de såkaldte Natura 2000). Skal man forbyde trawlefiskeri (men ikke skånsomt fiskeri) overalt i disse områder, så biodiversiteten over tid kan genetablere sig?

1: Ja
2: Nej, kun hvor biodiversiteten fortsat er høj
3: Trawlefiskeri tillades overalt i områderne
4: Ved ikke

undefined

Spørgsmål 20
Naturgenopretning i havet er ofte kostbar, på grund af de vanskelige arbejdsvilkår. Samtidig er naturen i havet ikke noget man umiddelbart vil kunne se og opleve på samme måde som på land. Til gengæld vil effekten af fx kunstigt oprettede stenrev være markant for biodiversiteten. Skal vi prioritere, at truet natur i havet genoprettes på lige fod med naturen på land?

1: Ja
2: Nej
3: Ved ikke

undefined

Mød deltagerne på borgertopmødet

Se naturens dilemmaer

Billedet viser forsiden på kataloget "Danmarks Biodiversitet"
De 200 deltagere på borgertopmødet har på forhånd modtaget et katalog, der beskriver hvilke dilemmaer, der er i spil i diskussionen om en bedre biodiversitet. 

Download kataloget fra borgertopmødet  (pdf, 12 MB)