Bynær natur

Spørgsmål 21
Er det rimeligt at man af hensyn til biodiversiteten undlader at regulere åer i beboede områder, selvom villahaver og kældre i området derved oversvømmes periodevis?

1: Nej
2: Ja
3: Ved ikke

undefined

Spørgsmål 22
Hvordan skal de bynære naturområder se ud i fremtiden? Skal grønne områder tæt på byen gøres mere vilde af hensyn til biodiversiteten, således at fx væltede træer får lov at ligge, græsset ikke slås så tit og området bliver mere vådt og sumpet?

1: Ja
2: Nej
3: Ved ikke

undefined

Spørgsmål 23
Er det i orden at forbyde sprøjtegifte mod ukrudt, insekter og svampe i villahaver og sommerhuse af hensyn til biodiversiteten?

1: Ja
2: Nej
3: Ved ikke

undefined

Spørgsmål 24
Synes du, at din kommune bør prioritere etablering af bynær natur (et nyt vandhul, lidt skov, en natursti el. lign.) højere end bevillinger til institutioner (børnehaver, skoler, plejehjem o. lign.)

1: Nej
2: Ja
3: Ved ikke

undefined

Mød deltagerne på borgertopmødet

Se naturens dilemmaer

Billedet viser forsiden på kataloget "Danmarks Biodiversitet"
De 200 deltagere på borgertopmødet har på forhånd modtaget et katalog, der beskriver hvilke dilemmaer, der er i spil i diskussionen om en bedre biodiversitet. 

Download kataloget fra borgertopmødet  (pdf, 12 MB)