Afsluttende spørgsmål

Spørgsmål 25
Du har nu svaret på en række spørgsmål om biodiversitet i det åbne land, i skoven, i havet, og i byen. Men hvor synes du, det er allervigtigst at arbejde for en rig biodiversitet? (kun ét svar må gives)

1: I skoven
2: I havet
3: I det åbne land
4: I byen
5: Ved ikke

undefined

Spørgsmål 26
Bør der efter din mening i fremtiden være mere plads til naturen i Danmark?

1: Ja
2: Nej
3: Ved ikke

undefined

Spørgsmål 27
Kunne du selv tænke dig, og har du tid til, at deltage som frivillig i nogen aktiviteter, der har til formål at sikre eller øge biodiversiteten?

1: Ja
2: Nej
3: Ved ikke

undefined

Spørgsmål 28
Hvilken slags frivilligt arbejde vil du helst lave?

1: Socialt arbejde ved at hjælpe fx ældre, børn, flygtninge el. lign.
2: Kulturarbejde fx festival-arbejde mm.
3: Naturarbejde fx affaldsindsamling, høslæt mm.
4: Andet frivilligt arbejde
5: Ingen af delene

undefined