Afsluttende spørgsmål

Spørgsmål 25
Du har nu svaret på en række spørgsmål om biodiversitet i det åbne land, i skoven, i havet, og i byen. Men hvor synes du, det er allervigtigst at arbejde for en rig biodiversitet? (kun ét svar må gives)

1: I skoven
2: I havet
3: I det åbne land
4: I byen
5: Ved ikke

undefined

Spørgsmål 26
Bør der efter din mening i fremtiden være mere plads til naturen i Danmark?

1: Ja
2: Nej
3: Ved ikke

undefined

Spørgsmål 27
Kunne du selv tænke dig, og har du tid til, at deltage som frivillig i nogen aktiviteter, der har til formål at sikre eller øge biodiversiteten?

1: Ja
2: Nej
3: Ved ikke

undefined

Spørgsmål 28
Hvilken slags frivilligt arbejde vil du helst lave?

1: Socialt arbejde ved at hjælpe fx ældre, børn, flygtninge el. lign.
2: Kulturarbejde fx festival-arbejde mm.
3: Naturarbejde fx affaldsindsamling, høslæt mm.
4: Andet frivilligt arbejde
5: Ingen af delene

undefined

Mød deltagerne på borgertopmødet

Se naturens dilemmaer

Billedet viser forsiden på kataloget "Danmarks Biodiversitet"
De 200 deltagere på borgertopmødet har på forhånd modtaget et katalog, der beskriver hvilke dilemmaer, der er i spil i diskussionen om en bedre biodiversitet. 

Download kataloget fra borgertopmødet  (pdf, 12 MB)