Danmarks biodiversitet - borgertopmøde

175 borgere deltog den 28. januar 2012 i et stort borgertopmøde om Danmarks natur og biodiversitet. Deltagerne, som var et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, diskuterede, hvordan de ville prioritere i dilemmaerne mellem mennesker og dyr og endte med at stemme om det.

På borgertopmødet blev 28 af naturens dilemmaer sendt til afstemning blandt deltagerne. Konklusionen var klar: Danskerne på borgertopmødet vil have mere natur, og de er villige til at betale for det.

Se de dilemmaer, deltagerne tog stilling til på borgertopmødet

41 procent af danskerne ønsker ulven tilbage i de danske skove. Den europæiske bison er derimod meget velkommen. 66 procent vil have den tilbage.

Se resultatet af afstemningerne

Et flertal af danskerne er parat til at betale 500 kroner mere i skat om året for at gøre Danmark til et foregangsland på biodiversitetsområdet.

Læs om danskerne, som gerne lader statskassen bløde for mere natur

Hvem deltog i topmødet?

Deltagerne blev valgt blandt 10.000 tilfældigt udvalgte danskere der i løbet af efteråret 2012 modtog en invitation.

De blev udvalgt, så de så vidt muligt afspejler Danmarks befolknings-sammensætning med hensyn til alder, køn, beskæftigelse og bopæl.

Det er derfor ikke en almindelig meningsmåling, da de deltagende borgere har mulighed for at sætte sig ind i og diskutere emnerne med andre borgere før de stemmer.

Tidligere Miljøminister Ida Auken fulgte dele af topmødet og fik resultaterne overbragt. Folkets røst skal bruges i arbejdet for en ny plan for Danmarks natur.