Hvad kan du selv gøre?

Gem giftsprøjten langt væk - nyd mangfoldigheden i stedet.

En god grund til at give plads til mere naturlige planter i haven, ud over at give dem et fristed, er at de vilde dyr som fugle og insekter, har mange århundreders samliv med de danske landskabsplanter bag sig.

Jo længere historie en plante har i landet, jo flere hjemhørende dyr har lært at leve af den.

Eksempler på vilde planter i haven:

 • Hyld
 • Hvidtjørn
 • Benved
 • Brombær
 • Knopurt
 • Stor Nælle

Glem brændestakken
Lad gerne den gamle brændestak stå i hjørnet af haven. Den vil blive glimrende levested for en mængde vedborende insekter, overvintrende dagsommerfugle, den gamle skruptuse, et væld af nedbryder svampe og måske et overvintrende pindsvin.

Lad endelig det gamle uddøde træ stå, hvis det ikke ligefrem udgør en trussel mod bygninger og mennesker. Et dødt træ bliver måske bolig for en spætte, en sjælden egehjort eller en god spisesvamp.

Fuglekassen giver liv i haven
Du kan sætte fuglekasser op hele året! Sæt kassen op med et reb, der kan nå 2 gange rundt om en stamme. Rebet skal være meget løst, så træet kan vokse uden at rebet skader barken.

Kassen må ikke hvile på en gren, så katte og andre rovdyr nemt kan røve æg eller unger.

Flyvehullet skal helst vende mod nord eller øst, så der ikke bliver for varmt i kassen. En del fugle bruger også fuglekasser som vinterly. Efter yngletiden kan du glæde fuglene ved at rense kassen. Brug handsker eller en pind, for den gamle rede er sikkert fuld af fuglelopper, mider og andet godt.

Hvor og hvordan skal kassen hænge?

 • Gråspurv: Husmur, gavl eller skur. 3–5 m. Koloni. Kasser kan sidde tæt.
 • Skovspurv: Træ, husmur, gavl eller skur. 2–4 m. Koloni. Kasser kan sidde tæt.
 • Blåmejse: I et træ, i læ for blæst og sol 0,5–1,5 m. Min.10 m til nærmeste blåmejse-kasse.
 • Musvit: I et træ. Ikke med tætte 0,5–1,5 m buske foran. 10 – 15 m til nærmeste musvit-kasse
 • Fluesnapper: Træ i åben skov, park eller 1,5–3 m.

En have fuglene kan li’
Fugle vil gerne bo i haver med gode steder til deres reder, tætte buskadser at gemme sig i og selvfølgelig nok at spise. Derfor er det en god ide, hvis du har forskellige frugttræer, bærbuske, græs og urter og også ”vilde” områder med højt græs og ukrudt, en kvasbunke og sten. Nåletræer giver gode skjulesteder hele året.

Efterlad udgåede træer, som huser masser af insekter og smådyr til fuglene. Et fuglebad, en havedam eller en lille sø er meget vigtigt, især i de tørre sommerperioder og i frostvejr.

Et musvitpar der opfostre deres unger kan spise op til 40.000 myg i en have. Så er man da sparet for de myggestik!

Læs også

Det er centralt for beskyttelsen af vores biodiversitet, at vi alle bidrager, i såvel lille skala, som på det mere overordnede plan. Det sker ud fra en erkendelse af, hvad der kan ske, hvis biodiversiteten fortsat går tilbage, og ved, at vi alle får en fornemmelse af, hvad der skal til for at beskytte biodiversiteten. Læs mere om indsatsen for biodiversitet i debatoplægget:

Biodiversitet - en folkesag