Ydelser fra naturen

Naturen og de arter og levesteder den huser udgør grundlaget for rent vand, ilt, bestøvning, mad, medicin, og vores liv afhænger af ydelser, som de naturlige økosystemer forsyner os med. Den samlede værdi er tidligere anslået til at overstige verdens bruttonationalprodukt.

Det er vurderet af eksperterne, at der er cirka 10-13 mio. arter omkring jorden. Denne mangfoldighed skal beskyttes siger konventionerne, direktiverne og vores nationale lovgivning.

Set i globalt perspektiv findes der flest arter i tropeskovene og i kysternes koralrev. Men også i Danmark skal vi sikre at de ydelser der kommer fra, og de oplevelser som vi får i naturen ikke forsvinder. Der skal være en rig natur, og der skal stadig være insekter, der kan sikre bestøvning af blomster, organismer der sikrer at affald bliver nedbrudt, planter der producerer ilt, en behagelig temperatur og rent vand at drikke. Disse ydelser kender ikke politiske grænser, og derfor er vi i EU enige om, at vi har et globalt ansvar.

På globalt plan blev der i 2010 vedtaget en global strategisk plan for bl.a. beskyttelse af naturen og økosystemydelserne. Danmark har som resten af EU landene tilsluttet sig denne strategi.

På globalt plan er der desuden ved at blive oprettet en globalt mellemstatsligt videnspanel om natur og økosystemydelser. Dette videnspanel vil med jævne mellemrum samle og udgive globale tilstandsvurderinger i forhold til naturens og økosystemernes tilstand.

Links

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies