Begrebet biodiversitet

Biodiversitet dukkede op som begreb i slutningen af 1980'erne og fik sit internationale politiske gennembrud på Rio-topmødet om bæredygtig udvikling i 1992. FN's biodiversitetskonvention definerer den biologiske mangfoldighed således:

Ved biologisk mangfoldighed (biodiversitet) forstås mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biologisk mangfoldighed omfatter såvel variationen inden for og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer.

Læs mere på FN's hjemmeside

Hvad skal vi beskytte?