Begrebet biodiversitet

Biodiversitet dukkede op som begreb i slutningen af 1980'erne og fik sit internationale politiske gennembrud på Rio-topmødet om bæredygtig udvikling i 1992. FN's biodiversitetskonvention definerer den biologiske mangfoldighed således:

Ved biologisk mangfoldighed (biodiversitet) forstås mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biologisk mangfoldighed omfatter såvel variationen inden for og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer.

Læs mere på FN's hjemmeside