Vandspidsmus

Neomys fodiens

Udbredelse

Vandspidsmus er udbredt i det meste af landet med undtagelse af Lolland, Falster, Bornholm og nogle mindre øer. Arten er ikke så almindeligt forekommende som alm. spidsmus og dværgspidsmus.

Udseende

En vandspidsmus kan veje op til 20 gram, og er den største af spidsmusarterne i Danmark. Fra snudespids til  halerod måler vandspidsmusen 6-9 cm, og halen er mellem fire og otte centimeter lang.

Som en tilpasning til at kunne færdes i vand er vandspidsmusens pels luftfyldt og vandafvisende, og på både halen og fødderne er der bræmmer af stive og lange hår, der virker som svømmehud, og derved gør dyret bedre i stand til at svømme.

På ryggen og siderne kan farven på den tætte og korte pels variere fra mørkegrå til skinnede sort, mens den på bugen er gråhvid eller gylden.

Føde

Vandspidsmusen finder sin føde både i vand og på land, og den æder især orme, snegle, insektlarver, edderkopper, tanglopper og muslinger. Det er ikke usædvanligt, at også små fisk, frøer og ådsler indgår i føden.

Levevis

Som navnet antyder, lever vandspidsmus ved bredderne langs vandløb og søer, men de kan også forekomme i fugtige områder i enge og skove.

Når vandspidsmus søger føde i vand, laver den hurtige dyk til bunden, og det bytte den fanger, indtages på bredden. På land søger vandspidsmusen føde i bunden af vegetationen, hvor den laver lange gangsystemer. Den kan også grave gangsystemer i jorden eller benytte gangsystemer, som andre småpattedyr har lavet.

Et højt stofskifte gør det nødvendigt for vandspidsmusen at den hvert døgn indtager føde svarende til dens egen kropsvægt. I hvileperioderne opholder dyret sig i en rede lavet af plantemateriale.

Uden for parringstiden færdes de voksne individer alene, og dyrene forsvarer et territorium. Flere dyrs territorier kan dog overlappe hinanden.

Yngletiden varer fra april-september, og i den periode kan der fødes to kuld med hver 5-7 unger. Vandspidsmusen er drægtig i ca. tre uger. Når ungerne er omkring seks uger gamle, er de i stand til at klare sig selv.

Vandspidsmus bliver omkring halvandet år gamle.

Naturlige fjender

Ræv, grævling og rovfugle som slørugle og perleugle tager vandspidsmus, men de udgør kun en lille del rovdyrenes føden.

Vidste du...?

At vandspidsmus, ligesom blandt andet pindsvin og muldvarp, hører til gruppen af insektædere.

Sådan er vandspidsmusen beskyttet

Fredet