Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe

Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe rådgiver miljø- og fødevareministeren i spørgsmål om forvaltning af ulven i Danmark.

Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe består af en formand, der udnævnes af miljø- og fødevareministeren, og en række medlemmer, der repræsenterer følgende interesseorganisationer:

  •          Landbrug & Fødevarer
  •          Danmarks Jægerforbund
  •          Danmarks Naturfredningsforening
  •          Dansk Ornitologisk Forening
  •          Dansk Skovforening
  •          Dyrenes Beskyttelse
  •          Friluftsrådet

Referater

Møde 8. februar 2021

Møde 15. januar 2021

Møde 8. januar 2021

Møde 30. november 2020

Møde 8. september 2020

Møde 18. august 2020

Møde 30. april 2020

Møde 3. marts 2020

Møde 7. februar 2020

Møde 16. december 2019

Møde 9. april 2018

Møde 19. januar 2018

Møde 20. juni 2016

Møde 29. juni 2017

Møde 2. november 2017

Møde 1. februar 2016

Møde 27. november 2014

Møde 11. september 2014