Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe

Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe rådgiver miljø- og fødevareministeren i spørgsmål om forvaltning af ulven i Danmark.

Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe består af en formand, der udnævnes af miljø- og fødevareministeren, og en række medlemmer, der repræsenterer følgende interesseorganisationer:

  •          Landbrug & Fødevarer
  •          Danmarks Jægerforbund
  •          Danmarks Naturfredningsforening
  •          Dansk Ornitologisk Forening
  •          Dansk Skovforening
  •          Dyrenes Beskyttelse
  •          Friluftsrådet

Læs mere: Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe