Ulvens historie i Danmark

Ulve bor helst i uforstyrrede områder, hvor der er rigeligt med vildt som for eksempel rådyr og krondyr. 

DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har udpeget ti steder i Danmark, hvor det vurderes sandsynligt, at ulve kan bosætte sig. Det drejer sig primært om de vestlige og nordvestlige egne af Jylland: 

1. Kallesmærsk Hede og Oksby, Vejers, Bordrup, Ål, Vrøgum Klitplantager, 2. Ulfborg og Stråsø Plantage og Vosborg og Vind Hede, 3. Kronhede og Klosterhede Plantage, 4. Stenbjerg, Hvidbjerg og Lodbjerg Klitplantager, 5. Hanstholm Vildtreservat og Tved, Vilsbøl, Nystrup og Tvorup Klitplantager, 6. Vester Torup, Lild, Hjardemål og Østerild Klitplantage, 7. Rold Skov, Siem Skov, Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov, 8. Estvadgård Plantage, Hjelm og Hjerl Hede, 9. Løvenholm, Fjeld Skov og Fuglsø Mose, 10. Gludsted, St. Hjøllund og Skærbæk Plantage.

Læs DCE-redegørelsen "Ulve i Danmark - hvad kan vi forvente?" (2013)

Læs DCE-redegørelsen "Ulves adfærd nær bebyggelse" (2015)

Spanske studier viser, at ulve sjældent slår sig ned i områder med bebyggelser og veje, da de foretrækker uforstyrrede egne med masser af vildt. Fra Tyskland ved man, at særligt øde hede- og skovområder er attraktive for ulve.

Ulve i Europa

Ulven genindvandrede til Tyskland fra Polen i 1990'erne, og det første ulvepar etablerede sig i år 2000. Siden har ulvene bredt sig i primært nordvestlig retning. Strejfende, tyske ulve er fundet mod øst i Ukraine, mens strejfende ulve fra Alperne er fundet i Nordspanien. Gentest af de midtsvenske ulve viser, at de stammer fra de finsk-russiske ulvebestande. 

I Tyskland lever ulve typisk i nærheden af store, militære øvelsesområder og minedriftsområder, hvor der er store arealer med nåleskov, egeskov og hede. Ulvene lever hovedsageligt i områder, hvor der er meget lidt trafik.

Den danske ulvebestand betragtes som en del af den nordeuropæiske ulvebestand, da ulve kan vandre over store afstande og strejfe mellem landene. Ulven, der blev fundet i Nationalpark Thy, blev obduceret og DNA-testet, og man ved med sikkerhed, at den stammede fra Lausitz-området i Tyskland. Dermed har Thy-ulven vandret 850 kilometer fra dens fødeegn til Thy. Ulve kan løbe op til 40-45 kilometer i timen under jagt eller flugt, og de kan derfor ubesværet tilbagelægge flere hundrede kilometer i løbet af få døgn.

Ulve er meget tilpasningsdygtige og har i nyere tid udbredt sig i hele Nordamerika, Europa, Mellemøsten og Asien. 

Ulvens historie

I Danmark blev ulven endeligt udryddet ved Estvadgård syd for Skive i 1813. Først efter 199 års fravær blev der igen med sikkerhed konstateret ulv i Danmark. Det skete med fundet af en død ulv i Nationalpark Thy i Nordjylland. Ulven blev efterfølgende obduceret og DNA-testet.  

Ulve blev udryddet i det meste af det vestlige Europa i løbet af det 18. og 19. århundrede bortset fra mindre bestande i det nordlige Europa, Den Iberiske Halvø (Spanien, Portugal, Andorra og Gibraltar) og enkelte steder i Italien.

Ulvene blev hovedsageligt udryddet, fordi de angreb mindre husdyr. Angrebene på husdyr steg i takt med, at deres naturlige fødevalg forsvandt under krigene mellem landene i Europa, hvor soldater ofte måtte leve af det råvildt, kronvildt, kaniner og harer, de kunne nedlægge.

 

I det sydlige England var ulven stort set udryddet ved brug af fælder og jagt i slutningen af det 15. århundrede, og i det 16. århundrede fandtes der kun ulve ved grænsen til Skotland. Den sidste ulv på De Britiske Øer blev dræbt i 1680, der har dog været enkelte tvivlsomme observationer af ulv så sent som i slutningen af det 18. århundrede i Skotland.

I Tyskland blev ulven udryddet i det 18. århundrede, og selvom ulve forsøgte at genindvandre til det tidligere Østtyskland fra Polen i det 20. århundrede, så var en egentlig bestand først en realitet efter, at ulven blev totalfredet i hele Tyskland i 1990 efter genforeningen.

Det første tyske ulvepar fik hvalpe i år 2000. Ulvekobbel nummer to var en realitet i 2005, og i 2009 var der i alt seks ulvekobler i det sydlige Tyskland. Det tog altså ti år fra de første observationer af ulv i Tyskland, til der var et ynglende ulvepar på tysk jord. 

Tidslinje for ulven i Danmark