Ulve i Danmark

Aarhus Universitet, DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi og Naturhistorisk Museum Aarhus overvåger ulven i Danmark for Miljøstyrelsen.

Læs mere om overvågningen på ulveatlas.dk 

Nedenstående oversigt viser de ulve, som ved hjælp af DNA-analyse er registreret til individniveau i Danmark. DNA-analysernr stammer dels fra ulvefækalier opsamlet i forbindelse med Miljøstyrelsens overvågning af ulven i Danmark, dels fra spytprøver udtaget af Naturstyrelsens ulvekonsulenter ved ulveangreb på husdyr. Hvis kvaliteten af det indsamlede biologiske materiale (spyt eller fækalier) er tilstrækkelig høj, kan prøverne analyseres til individniveau.

Der kan desuden være enkelte ulve, som har opholdt sig i Danmark uden at være blevet identificeret ved hjælp af DNA-analyse. Fx har vi indtil nu kun identificeret seks af otte hvalpe til individniveau fra det kuld, som blev født i Vestjylland i 2017.

Endvidere har vi kendskab til en vildtkamera-observation fra Tønder Kommune i 2013, og to ekskrementprøver fra Norddjurs Kommune fra 2014, som blev bestemt til at stamme fra ulv, men ikke kunne identificeres til individniveau. Disse fund har en rumlig og tidsmæssig placering, som indikerer, at de med stor sandsynlighed ikke stammer fra et af de nedenstående individer og derfor må repræsentere yderligere mindst ét individ.

Ulve indvandret til Danmark fra Tyskland siden 2012

 • GW051m (død 2012) 
  Registreret i Thy
 • GW473m (registreret i perioden 2013 - 2014)
  Registreret i det centrale Jylland. Halvbror (samme mor) som ovenstående GW051m
 • GW259 (registreret i 2015)
  Registreret ved Oksbøl. Det har ikke været muligt at kønsbestemme denne ulv.
 • GW373m (registreret i perioden 2015 - 2016)
  Registreret i det centrale Jylland.
 • GW675f (registreret i perioden 2016 - 2018)
  Hunulven i Vestjysk par som i 2017 fik otte hvalpe.
 • GW491m (registreret i perioden 2016 - 2018)       
  Hanulven i Vestjysk par som i 2017 fik otte hvalpe.
 • GW781m (registreret i perioden 2017 - 2018)       
  Registreret i Nordjylland.

Hvalpe fra GW675f og GW491m i Vestjylland, registreret i 2017-2018

 • GW900m (registreret tre gange i Jylland)
 • GW923f (dræbt ulovligt ved skud i Vestjylland den 16. april 2018)
 • GW924m (registreret ni gange i Jylland og senest registreret en gang i Tyskland)
 • GW930f (registreret en gang i Vestjylland og senest registreret en gang i Tyskland)
 • GW931f (senest registreret i Tyskland – død ved påkørsel)
 • GW932m (registreret to gange i Jylland og senest registreret fem gange i Tyskland)