Sådan tester vi om en ulv er en ulv

Ulven og tamhunden, som nedstammer fra ulven, er så nært genetisk beslægtet, at de kan få unger med hinanden. I sådanne tilfælde bliver afkommet hybrider af både ulv og hund.

Hvor ulve er beskyttet i forhold til EU’s habitatdirektiv, så er hybrider ikke beskyttede, og hybrider skal aflives, hvis DNA-undersøgelser kan bekræfte, at der er tale om hybrider. Aflivning af hybrider skal foretages, da hybrider er med til genetisk set at true ulven som art. Der kan også være det problem med hybrider, at de ikke er så sky over for mennesker, som rigtige ulve er. 

I Danmark bliver der med jævne mellemrum indsamlet DNA-spor fra bidmærker på dræbte husdyr og fra ulvelignende ekskrementer for at afgøre, om det er en ulv eller en stor hund, der har nedlagt dyret. DNA-prøverne analyseres af det tyske Senckenberg Research Institute og DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Der udføres artsbestemmelse og hvis muligt - efterfølgende individbestemmelse, der sammenlignes med et tysk DNA-register. I Tyskland har man siden 1990’erne registeret ulve, der er indvandret til landet fra eksempelvis Polen og Rumænien.