Hvordan beskytter man sine husdyr mod ulveangreb?

Mindre husdyr som får og geder er mest udsatte for ulveangreb. Foto: Jan Sluimer, Colourbox

I områder, hvor der er ulve, kan især mindre husdyr blive udsat for ulveangreb. Skaderne kan først og fremmest forebygges ved hjælp af ulvesikrede hegn.

Små husdyr som får og geder er mest udsatte for angreb af ulv, mens risikoen er meget lille for større husdyr som kvæg og heste. 

I to særligt udpegede ulveområder i Midt- og Vestjylland giver Miljøstyrelsen tilskud til ulvesikring af hegn til mindre husdyr. Uanset om man er tilskudsberettiget eller ej, kan det dog være en fordel at beskytte sine husdyr med ulvesikrede hegn i områder, hvor ulv kan forekomme. 

Andre afværgemetoder kan også anvendes:  

En af de bedste og mest effektive måder at sikre sine husdyr mod ulveangreb på er at ulvesikre eksisterende hegn med ekstra strømførende tråde. Den metode har man gode erfaringer med både i Danmark og i udlandet.

Et hegn vil aldrig være fuldstændigt ulvesikkert, men kan nedsætte risikoen for ulveangreb på husdyr betydeligt.

Ulve vil sjældent forsøge at springe over et hegn, men i stedet forsøge at komme under eller igennem hegnet. Det er derfor afgørende, at den nederste el-tråd sidder lavt i en højde af 20 cm og på intet sted er mere end 30 cm over jordoverfladen.

Slå vegetationen under hegnet

Sørg for at holde vegetationen væk under hegnet, for ellers kan spændingen i hegnet blive så lav, at det ikke afskrækker ulven. et er særligt vigtigt at slå græs og anden vegetation under de ulvesikrede hegn, fordi den nederste tråd sidder meget lavt.

Tilskud og hegnstyper

Læs om ulvesikring af hegn og om tilskud 

Ulven er først og fremmest nataktiv, og de fleste ulveangreb sker i nattetimerne.

Hvis man ikke har mulighed for at etablere ulvesikrede hegn om hele arealet med dyr, kan det derfor være en ide at etablere en særlig ulvesikret nattefold, hvor dyrene kan lukkes inde om natten.

Hvor det er muligt, kan man desuden vælge at tage dyrene på stald om natten.

Små eller sårbare dyr er altid mest udsat for risiko. Overvej derfor mulighederne for at tage moderfår og køer på stald inden de skal læmme eller kælve. Hvis det er muligt, kan det desuden være en ide at holde afkommet på stald i den første tid.

I nogle tilfælde kan vogterhunde være en god hjælp for husdyrholdere. Det kræver dog ekspertise at få succes med vogterhunde. Hvis man ikke selv har forudgående viden og erfaringer på området, bør man søge viden hos eksempelvis den tyske vogterhundeforening AG Herdenschutz, der arbejder med certificering af hunde.

Hvis man har haft et angreb eller et formodet angreb af ulv, er det bedste, man kan gøre, at flytte sine husdyr, fordi ulven og andre rovdyr gerne opsøger områder, hvor de allerede har haft jagtsucces.

Desuden kan man anvende midlertidige afværgeforanstaltninger som blafrende skræmmebånd på hegnet eller særlige lygter som Foxlights op i folden.

Læs for ulv mere i Forvaltningsplan for ulv