Hvordan beskytter man sine husdyr?

Ulvesikring

Ulvesikre hegn egner sig godt til mindre husdyr, og da det er yderst sjældent, at ulve angriber større husdyr som køer og heste, så vil udgifterne til ulvesikre hegn ikke stå mål med risikoen for ulveangreb. 

En af de bedste og mest effektive måder at sikre husdyr som får, lam, geder og andre mindre husdyr mod ulveangreb er, at ulvesikre eksisterende hegn med ekstra strømførende tråde. Den metode har man gode erfaringer med i både Tyskland, Frankrig, Norge og Sverige. I mange tilfælde er der tale om relativt små opgraderinger og modifikationer på allerede eksisterende hegn. Ulve vil sjældent forsøge at springe over et hegn, men i stedet forsøge at komme under eller igennem hegnet. Det er derfor afgørende, at den nederste el-tråd sidder lavt (20 cm og på intet sted er mere end 30 cm over jordoverfladen).

Nedenfor beskrevne hegn vil aldrig være 100% ulvesikre, men kan i væsentlig grad nedsætte risikoen for ulveangreb på husdyr.

Der er overordnet to typer af el-hegn der betragtes som ulvesikre.

  • Den ene type består af 5 el-tråde (Fig 1). På et 5-tråds elhegn af denne type bør det tilstræbes at trådene placeres i højder af 20, 40, 60, 90 og 120 centimeter. Afstanden mellem nederste el-tråd og næstnederste el-tråd må ikke være mere end 20 cm og afstanden mellem øverste og næstøverste hegnstråd må ikke være mere end 30 cm. Ydermere må afstanden mellem de midterste tråde ikke overstige 30 cm. 
  • Den anden type ulvehegn består af et konventionelt ikke elektrisk fårehegn forstærket med to el-tråde (Fig 2). Den ene tråd placeres 10-15 cm over nettet.  Den anden el-tråd placeres på ydersiden af hegnet, 15 centimeter fra hegnet, 20-30 centimeter over jorden.

Ulve har et glimrende nattesyn, så det kan have en positiv effekt at erstatte den øverste el-tråd med et strømførende hvidt bånd. Ulven vil finde denne synlige barriere ”unaturlig og menneskeskabt” og dette har en yderligere afskrækkende effekt.

Generelt for begge typer af hegn gælder det at spændingen på alle dele af hegnsstrækningen skal være mindst 4500 Volt, samt at hegnet ikke må indeholde åbninger, hvorigennem ulven kan passere ligesom der ikke må være mulighed for at krybe under hegnet, f.eks. ved små grøfter eller ujævnheder i terrænet.

Ud over at holde ulve væk fra husdyrene i den ulvesikrede indhegning, så vil både ræve og løse hunde også få sværere ved at komme ind i indhegningen. 

Lovgivningen vedr. elhegn

1. september 2006 blev der vedtaget en ny standard for elhegn (EU standarden EN 60335-2-76), som blev implementeret over tre år til 30. august 2010. Ifølge denne standard ændres den maksimalt tilladte effekt for elhegn fra 5 joule v/500 ohm til 5 joule V/50 ohm.

En effekt på 5 joule svarer nogenlunde til 6000V ved 250 milliampere og en pulslængde på 1/300 sekund, hvilket er rigeligt til at opfylde anbefalingen om 4500 volt for ulvesikrede hegn. Det anbefales at sikre god jordforbindelse med flere spyd som går dybt ned i jorden. Endvidere er det muligt at øge ledningsevnen i jorden ved at hælde en smule salt ud på jorden omkring spyddene. Dette kan især være relevant på meget tørre og sandede jorde.   

Vegetation

Den lave position af den nederste el-tråd i et ulvesikkert hegn kan give udfordringer i forhold til opvoksende vegetation. De fleste spændingsgivere på markedet i dag kan justere outputtet i joule og dermed tage højde for den varierende modstand som er i hegnet, dog kun op til den tilladte grænse. Stiger modstanden til mere end hvad spændingsgiveren kan kompensere for, vil spændingen over hegnstrækningen falde og man kan i værste fald risikere at spændingen bliver så lav, at den afskrækkende effekt på ulven mindskes. Der må derfor påregnes en øget vedligeholdelsesindsats (slåning) for, at holde hegnet fri for vegetation.

På markedet findes der også en hegnstråd som ifølge producenten er modstandsdygtig overfor den påvirkning, vegetation, jord, vand og sne kan have, hvis dette berører el-tråden. Hegnstråden består udvendig af strømførende gummi og indvendig af 8 ultratynde fortinnede kobbertråde. I modsætning til almindelige trådtyper af stål eller jern, oplyser producenten, at gummitråden væsentlig mere modstandsdygtig overfor den gradvise opbygning af modstand som man ser i hegn som løbende dækkes af vegetation m.v.

Sne

Hvis man har husdyr ude om vinteren, er det værd at bemærke, at sne kan have visse uheldige effekter i forbindelse med elhegn. I perioder med snedække bør man være opmærksom på, at sne virker som en isolator som til en vis grad forhindrer jordforbindelse. Således vil en ulv som befinder sig på et snedække, ikke blive udsat for en stødeffekt i samme grad som hvis der ikke er sne. 

Ikke-elektriske trådhegn (såkaldte dyrehegn) bør være minimum 120-140 centimeter høje. Da ulve foretrækker at kravle under et hegn frem for at springe over, skal trådhegnet slutte helt tæt til jorden.

Ulve kan godt finde på at grave sig under et hegn (særligt ikke-elektriske), og derfor kan det være nødvendigt at folde hegnet, så det dækker jorden et godt stykke ud fra hegnet (cirka 100 centimeter). 

Ud over at holde ulve væk fra husdyrene i den ulvesikrede indhegning, så vil både ræve og løse hunde også få sværere ved at komme ind i indhegningen. 

Tag husdyrene ind om natten

Hvis man har få husdyr, så kan den bedste løsning være at tage dyrene ind i stalden om natten.

Vogterhunde

I nogle tilfælde kan vogterhunde være en god hjælp for husdyrholdere. Det kræver dog ekspertise at få succes med vogterhunde. Man bør eksempelvis altid starte med en voksen og godt socialiseret hund, inden evt. hvalpe introduceres.

Oprindelsen af hundene er også vigtig. Pyrenæerbjerghunde fra Tyskland har vist sig at være meget effektive til at holde ulve væk uden at være aggressive over for mennesker.