Forvaltning af ulv i Danmark

Ulven har som følge af EU's habitatdirektiv været fredet i størstedelen af EU-landene siden 1992 og i dansk lovgivning desuden efter jagt- og vildtforvaltningsloven. Det er ifølge loven forbudt eksempelvis at jage eller indfange ulve. Det kan medføre bøder og fængsel i op til to år, hvis man skyder en ulv.

Hvis der er behov for at regulere (skyde) en ulv, så kræver det en tilladelse fra Miljøstyrelsen.

Forvaltningsplan for ulv

Den daværende miljøminister godkendte i juni 2014 forvaltningsplan for ulv. Planen viser, hvordan vi i fremtiden kan håndtere ulve i Danmark. Forvaltningsplan for ulv indeholder blandt andet en kompensationsordning for landmænd, der har mistet husdyr på grund af ulveangreb. Kompensationsordningen trådte i kraft 1. juli 2014. Forvaltningsplanen er dynamisk og kan tilrettes i takt med, at der indsamles mere viden om ulvens udbredelse i Danmark.

Læs forvaltningsplan for ulv

Forvaltningsplanen for ulv er udarbejdet af en arbejdsgruppe (ulvegruppen) under Vildtforvaltningsrådet. Rådet rådgiver miljø- og fødevareministeren i jagt- og vildtforvaltningsspørgsmål og består af en formand, der udnævnes af miljø- og fødevareministeren, og en række medlemmer, der repræsenterer interesseorganisationerne. 

Læs mere om Vildtforvaltningsrådet