Forvaltning af ulv i Danmark

Ulven har siden 1992 været fredet i henhold til EU's habitatdirektiv. Fredningen er implementeret i dansk lov i jagt- og vildtforvaltningsloven. Den forbyder at jage eller indfange ulve, og det kan medføre bøder og fængsel i op til to år, hvis man skyder en ulv.

Det er dog muligt at få tilladelse fra Miljøstyrelsen til at regulere – det vil sige skyde – en bestemt ulv i helt særlige situationer.

Forvaltningsplan for ulv

Den første forvaltningsplan for ulv trådte i kraft i juni 2014, og den er stadig gældende.

Forvaltningsplan for ulv indeholder blandt andet en kompensationsordning for husdyrholdere, der mister husdyr eller får skadet på grund af ulveangreb. Forvaltningsplanen er dynamisk og kan tilrettes i takt med, at der indsamles mere viden om ulvens udbredelse og færden i Danmark.

Læs forvaltningsplan for ulv (2014)

Vildtforvaltningsrådet, som har til opgave at rådgive miljøministeren om spørgsmål vedrørende jagt og vildtforvaltning, har på eget initiativ udarbejdet et forslag til en ny forvaltningsplan for ulv. Forslaget er udarbejdet af en særlig arbejdsgruppe (ulvegruppen) under Vildtforvaltningsrådet og blev offentliggjort den 15. marts 2021.

Visse elementer i planen er nu implementeret i forvaltningen af ulv.

Vildtforvaltningsrådet: Forslag til en adaptiv forvaltningsplan for ulv (2021)