Er ulven farlig for mennesker?

Ulve er rovdyr, og de kan være farlige for både dyr og mennesker. Man skal derfor altid tage sig i agt, hvis man skulle møde en ulv i naturen. Risikoen for et ulveangreb på mennesker i Danmark er dog meget lille, for ulvens byttedyr er primært råvildt og kronvildt. Desuden er de fleste ulve sky over for mennesker, og i langt de fleste tilfælde vil en ulv stikke af, hvis den får færten af et menneske i naturen. 

Ulveangreb på mennesker er sjældne

DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har samlet den viden, som findes om ulves angreb på mennesker verden over i perioden 1950 til 2000.

I løbet af den 50-årige periode blev ni mennesker dræbt af ulve i Europa. I fem af de ni tilfælde havde ulven rabies (hundegalskab). Der findes ikke længere rabies i Danmark og Tyskland, og derfor er der kun ubetydelig risiko for, at ulvene i Danmark, kan blive smittet.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i 2021 udgivet et lignende studie af ulveangreb i perioden 2002-2020. Forskerne har identificeret 489 angreb i perioden på globalt plan, og heraf døde 26 personer som følge af angrebet. I 380 af tilfældene havde ulven rabies (14 døde).

Ifølge NINA´s studie fandt 12 af de 489 ulveangreb sted i Europa og Nordamerika (USA/Canada), og to af disse angreb havde dødelig udgang. De fandt begge sted i Nordamerika, hvor der lever 60 000 ulve. 

I nyere tid har der kun været ét tilfælde af angreb på mennesker med dødelig udgang i Europa. Det fandt sted i 1974 i Spanien.  

Læs mere

Notat fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet: 
Vilde ulves farlighed over for mennesker (2013)

Rapport fra NINA om ulves farlighed: 
Wolf attacks on humans: an update for 2002–2020 (2021)

Artikel om Norsk Institutt for naturforsknings studie