Er ulven farlig?

Ulve er rovdyr, og de kan potentielt set gøre stor skade på både dyr og mennesker. Ifølge DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, er risikoen for et ulveangreb på mennesker i Danmark dog meget lille. Men derfor bør man stadig tage sig i agt for en ulv, hvis man skulle møde den i naturen.

Når ulveangreb er sjældne, så skyldes det, at ulve ikke opfatter mennesker som byttedyr. Ulves byttedyr er primært råvildt og kronvildt. Derudover er de fleste ulve sky over for mennesker, og i langt de fleste tilfælde vil en ulv stikke af, hvis den får færten af et menneske i naturen. 

Oplysningerne om ulves farlighed over for mennesker er baseret på en redegørelse, som DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har udarbejdet for Naturstyrelsen.

DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, henviser i et notat til Naturstyrelsen til en norsk undersøgelse fra 2002, der handler om ulveangreb på mennesker i perioden 1950-2000. I løbet af den 50-årige periode blev fire mennesker dræbt af ikke-rabies-smittede ulve i Europa, fire blev dræbt i Rusland, mens ingen mennesker i løbet af de 50 år blev dræbt af ulve i Nordamerika (USA og Canada). Lægges i samme periode de dødsfald til, som skyldtes rabies-smittede ulve, kan det samlede antal dræbte mennesker opgøres til ni i Europa, otte i Rusland og ingen i Nordamerika. Siden undersøgelsen af ulveangreb på mennesker i perioden 1950-2000, oplyser DCE, at én person er blevet dræbt af ulv i Alaska, USA.

Naturstyrelsen har fået lavet en undersøgelse af danskernes holdning til ulve i Danmark i forbindelse med de ulveinformationsmøder, der blev afholdt i Jylland i april måned 2015:  Læs undersøgelse af danskernes holdning til ulve i Danmark

Se også informationsvideoen, der blev vist på Naturstyrelsens informationsmøder om ulv:  Informationsvideoen "Ulve i Danmark"

DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, oplyser, at der i perioden 1950-2000 på verdensplan blev dræbt 332 mennesker af ulve, hvoraf 278 dødsfald skete i Indien. Tallene dækker over angreb fra både rabies-smittede og ikke-rabies-smittede ulve. DCE oplyser desuden, at rabies har været skyld i hovedparten af ulveangreb på mennesker uden dødelig udgang i Europa. I perioden 1950-2000 var der 59 ulveangreb på mennesker, hvoraf 38 var forårsaget af rabies-smittede ulve, mens resten (21) var forårsaget af ikke-rabies-smittede ulve. 

DTU-Veterinærinstituttet oplyser, at sygdommen rabies ikke længere findes i Danmark og Tyskland, og at der derfor kun er ubetydelig risiko for, at ulve, der vandrer til Danmark, kan have rabies.