Anmeldelse og kompensation for ulvedræbte husdyr

Hvis man finder sine husdyr døde og tror, det drejer sig om ulveangreb, skal man henvende sig til en af Naturstyrelsens ulvekonsulenter. Konsulenten vil sørge for en nærmere undersøgelse af de dræbte eller aflivede dyr.

Det er vigtigt, at dødfundne dyr ikke håndteres eller flyttes, men efter aftale med ulvekonsulenten kan de dækkes til, så eventuelle DNA-spor ikke forurenes af andre dyr.

Naturstyrelsens vagttelefon

Naturstyrelsen kan kontaktes vedrørende ulve på telefon 30 34 15 30.

Vagttelefonen sikrer én indgang til styrelsens ulvekonsulenter i tidsrummet 8.00 – 16.00 alle dage året rundt.

Opkald uden for vagttelefonens åbningstid bliver omstillet til en telefonsvarer, hvor man bliver rådgivet om håndtering af kadaver mm. Dyreholdere har også mulighed for at indtale en telefonbesked og blive ringet op af en ulvekonsulent den følgende dag efter kl. 8.00.

Naturstyrelsens beslutninger og vurderinger kan ikke indbringes for nogen anden administrativ myndighed.

Kompensation for dræbte dyr 

Man kan få kompensation for de skader, ulve forvolder på husdyr, hvis Naturstyrelsen konkluderer, at der er tale om ulveangreb. Styrelsen beslutter i den konkrete situation, om der kan udbetales kompensation med det samme, eller om der skal laves en nærmere undersøgelse af det dræbte eller sårede husdyr.

Hvis der skal laves en undersøgelse, vil styrelsen indsamle DNA-spor fra bidmærker på det sårede eller dræbte husdyr. Når undersøgelsen er afsluttet, får den skadelidte husdyrholderbesked om resultatet og kompensationens størrelse.  Kompensationen udbetalt i løbet af fire uger.

Kompensationen er betinget af, at de angrebne husdyr har været beskyttet på en forsvarlig måde, som sikrer dem mod rovdyr.

I områder, hvor Miljøstyrelsen giver tilskud til ulvesikring af hegn, kan Miljøstyrelsen efter gentagne ulveangreb hos den samme dyreholder stille krav om, at dyreholderen etablerer ulvesikrede hegn som forudsætning for udbetaling af kompensation.

Kompensationens størrelse

Der udbetales et fast beløb per dyr efter satserne i tabellen her på siden. Kompensationen dækker også udgifter til destruktion af dyret og transport til destruktionsstedet.

Man kan få kompensation for skadede eller dræbte dyr, selv om de ikke fremgår af skemaet(herunder). Kompensation vil da bygge på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde med tillæg af omkostninger til destruktion.

Art Erstatning kr/stk Destruktion kr/stk
Får/ged

Lam/kid* 0 – 10 mdr.: 950 kr.

Voksen 10+ mdr.: 1350 kr.

Drægtigt får/ged 1350 + (1,7 x 950) = 2965 kr.

Får/ged med lam (≤ 4 mdr.) 1350 kr. + 950 kr./lam

Produktionsvæddere: Efter konkret vurdering

Efter regning
Kvæg

Kalve og ungdyr

30-50 kg: 2500 kr.
51-100 kg: 3000 kr.
101 – 200 kg: 3500 kr.
201 – 300 kg: 5000 kr.
301 – 400 kg: 6500 kr.
401 – 500 kg: 8000 kr.
501 – > 9500 kr.

Voksne dyr over 24 mdr.

400 – 500 kg: 9000 kr.
501 – 600 kg: 10000 kr.
601 – > kg: 11000 kr.

Efter regning
Hund Hund: Efter konkret vurdering
Specialtrænet hund: Efter konkret vurdering (maks. 35.000)
Efter regning
Andre husdyr Efter konkret vurdering af den
enkelte art og det enkelte individ.
Efter regning

Miljøstyrelsen har pr. 1. april 2022 opdateret erstatningspriserne for husdyr som angribes af ulve. Ændringerne har medført en stigning i erstatningssatserne for får og geder, mens satserne for de øvrige husdyr er fastholdt.

Da der endnu ikke har været ulveangreb på grise, behandles disse fremover under ”andre husdyr”. Opdateringerne er foretaget med indspil fra Landbrug og Fødevarer.

Vagttelefon

Naturstyrelsen vagttelefon vedr. ulve: Tlf. 30 34 15 30

Vagttelefonens åbningstid:
8.00 – 16.00 alle dage

Forebyg med hegn

Undgå ulveangreb på husdyr med ulvesikre hegn. 

Miljøstyrelsen yder tilskud til tre forskellige typer ulvesikre hegn i to udpegede ulveområder i Jylland 

Læs mere om tilskud til hegn