Ulv

Canis lupus

Ulven er Europas næststørste rovdyr på land. Kun den brune bjørn er større. Den har været næsten udryddet i Europa, men er nu i fremgang, primært fordi den er blevet fredet i EU.

Efter knapt 200 års fravær er den også geninvandret til Danmark. Den første bekræftede ulv blev fundet død i Nationalpark Thy i Nordjylland i november 2012, og i begyndelsen af 2023 talte den danske bestand omkring 29 individer. 

Følg med i den nationale ulveovervågnings arbejde på ulveatlas.dk

Læs mere om ulvens biologi på artsportalen Arter.dk

 

Ulvens levevis

Ulve lever som regel i et kobbel, der består af en hanulv og en hunulv, med hvalpene fra de seneste to år. I Tyskland består et gennemsnitskobbel af otte ulve fordelt på 3 generationer. I Nordamerika kan der være op til 15 ulve i et kobbel. Størrelsen af koblet afhænger af adgangen til føde og adgang til et tilpas stort territorium. 

Når ulvene er udvoksede, forlader de koblet. For hannernes vedkommende sker det, når de er godt et år gamle. De unge hanner forlader koblet for at finde en mage og et nyt territorium. Hunner bliver ofte i koblet til de er kønsmodne for at hjælpe forældrene med at passe det nye kuld. Hanulve parrer sig ikke med deres afkom. I Europa parrer ulve sig som regel i februar og marts måned, og de føder i gennemsnit fire til seks hvalpe i april eller maj måned. Antallet af hvalpe afhænger af fødemængden i koblets territorium.

Ulvens krav til føde betyder, at der kun lever få ulve inden for det samme territorium, som de forsvarer over for andre ulve. Ifølge DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, varierer ulves leveområder i det østlige Polen på mellem 100 til 300 kvadratkilometer. Hvis fødegrundlaget, der primært består af råvildt og kronvildt, er mindre, vil territoriet være tilsvarende større.

Selvom et ulvekobbel kan have et stort territorium, så bevæger de sig oftest primært rundt i et område på omkring 11-23 kvadratkilometer.

 


 

Ulvens føde

Ulves valg af føde er blevet nøje undersøgt i Tyskland, hvor man har lavet analyser af 1900 indsamlede ekskrementer fra ulve. Analyserne af ekskrementerne viste ikke overraskende, at ulve overvejende er kødædere, der primært lever af råvildt og kronvildt. Undersøgelserne fra Tyskland viste, at ulve også æder vildsvin, harer, kaniner, fugle, fisk og småpattedyr som rotter, mus, mosegrise og endda rovdyr som eksempelvis ræv, mår, mårhund. En ulv kan gå i mange dage uden at spise, men den kan til gengæld nemt fortære op til 20 kilo kød i løbet af et døgn, hvis den har dræbt et stort bytte som et rådyr eller et krondyr.

Ulve jager som oftest helt unge, ældre, syge eller svagelige rådyr og krondyr. På den måde luger ulve ud i vildtbestandene, så kun de stærkeste dyr overlever. Ulve spiser også gerne ådsler, påkørte dyr og andre rovdyrs byttedyr. Ulve kan også finde på at dræbe husdyr som for eksempel får, lam, geder eller kalve. Tyske undersøgelser viser, at husdyr udgør en meget lille andel af ulvens fødevalg (i alt 0,6 %). Der er yderst få kendte eksempler på, at ulve har angrebet større husdyr som heste, køer og æsler. 

Illustrationen viser, hvad tyske ulve typisk æder. Man kan forvente en lignende fordeling af byttedyr i Danmark bortset fra vildsvin, som kun findes sporadisk i den danske natur. 


 

Forskellen på ulven og andre dyr

Ulv

Ulven holder som regel sin hale lavt i modsætning til hunde, der ofte holder halen højt. En ulvs halespids er altid sort. Ulve holder ofte hovedet sænket, når de løber. Ulvens ører er kortere og bredere end en stor hunds, og dens øjne er skrå og gule. I vinterhalvåret har den en kraftig vinterpels. Sommerpelsen er mere tynd og kan give ulven et "forhutlet" udseende.

Schæfer

Nogle hunderacer ligner ulv meget som f.eks. schæfer og tjekkislovakisk ulvehund. Ulvelignende hunderacers bagparti er dog som regel lavere end forpartiet. Halen holdes ofte oprejst eller krøllet op over ryggen, og halespidsen er i reglen ikke sort. Ulvelignende hunde har normalt også længere ører end ulve og bærer hovedet højere. En hund skifter desuden tit retning, mens en strejfende ulv bevæger sig lige ud.  

Ræv

Ræv

En rævs kropsbygning er ret lavstammet, og den har forholdsvis korte ben. Pelsen er tyk og rødbrun (i sjældnere tilfælde sortbrun) på oversiden, hvid på undersiden og strubepartiet. Rævens ører er lange og spidse, og den har en meget lang, tyk og busket hale, som stort set altid er hvid i spidsen.

Kend forskel på ulv og schæfer

  1. Ulven har et højere bækkenparti, helt lige ryg og lange, tynde ben, der får den til at se mere højbenet ud.
  2. Ulven har en krave af langhåret pels om halsen, mens schæferen har en tæt pels, der ikke hænger løst om nakken.
  3. Ulvens ører er kortere og bredere.
  4. Ulvens hoved er bredere og kraftigere, og dens øjne er gule og skråtsiddende.
  5. Ulvens og schæferens fodspor ligner hinanden meget, men ulve løber ofte ligeud over lange strækninger, mens en hund tit skifter retning.
Schæferhund og ulv