Spækhugger

Orcinus orca

Udbredelse

Ses kun sjældent i de danske farvande.

Krav til levesteder

Hvalerne lever det meste af tiden under vand, og der er mange huller i den viden, man har om hvaler.  Mange af de arter, der ses eller strander i Danmark, er vidt udbredte og vandrer over store afstande.

Vidste du...?

Spækhuggere lever i 'storfamilier' med 10-50 medlemmer.