Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Spækhugger

Orcinus orca

Udbredelse

Ses kun sjældent i de danske farvande.

Krav til levesteder

Hvalerne lever det meste af tiden under vand, og der er mange huller i den viden, man har om hvaler.  Mange af de arter, der ses eller strander i Danmark, er vidt udbredte og vandrer over store afstande.

Vidste du...?

Spækhuggere lever i 'storfamilier' med 10-50 medlemmer.