Sibirisk jordegern

Tamias sibiricus

Sibirisk jordegern er et lille stribet egern, der oprindeligt stammer fra Sydøstasien. Sibirisk jordegern blev i 1960´erne introduceret som kæledyr til Europa fra Sydkorea. 

Udseende og adfærd

Sibirisk jordegern er et lille lysebrunt egern, der har fire hvide og fem mørke striber, der løber langs ryggen. Kropslængden er 18-25 centimeter lang, hvoraf cirka en tredjedel er hale. Et voksent sibirisk jordegern vejer omkring 50-150 gram. Jordegern kan få unger, når de er omkring ni måneder gamle, og hunnerne føder tre til otte unger i hvert kuld. Det sibiriske jordegern lever i skove, hvor de laver gange under jorden. Jordegernet sover vintersøvn fra oktober eller november til marts eller april. 

Forvekslingsmuligheder

Sibirisk jordegern kan ikke forveksles med andre dyr i dansk natur, da det er væsentligt mindre end andre egern og let kan kendes på de karakteristiske mørke og hvide striber langs ryggen. 

Derfor er arten uønsket

Det sibiriske jordegern kan skade fuglelivet, da de gerne spiser fugleæg. Jordegernet vil også kunne konkurrere om føden med det danske røde egern. Derudover kan jordegern ligesom hjortevildt være bærer af borreliose, der kan overføres til mennesker ved bid fra skovflåter.

Er arten i Danmark?

Der har på et tidspunkt været en bestand af sibirisk jordegern ved Furesøen på Sjælland. Bestanden er angiveligt forsvundet. Der kan være enkelte ubeskrevne bestande af sibirisk jordegern andre steder i landet. Jordegernet findes i dag i naturen i blandt andet Frankrig og Tyskland, hvorfra det vil kunne spredes til Danmark. Det er dog mest sandsynligt, at spredning af sibirisk jordegern vil kunne ske ved, at jordegern stikker af fra private hold, eller hvis egern undslipper fra dyrehandlere og zoologiske haver. 

På kortet finder du artens udbredelse i EU