Pindsvin

Erinaceus europaeus

Udbredelse

Pindsvinet er vidt udbredt og almindeligt i Danmark.

Udseende

Med sine karakteristiske pigge ligner pindsvinet ingen andre dyr i Danmark. 

Kroppen måler fra snudespids til halerod 20-30 cm, halen er et par centimeter lang, og pindsvinet vejer som regel 0.8-1.5 kg. Hunnen, som man kalder soen, er kun lidt mindre end hannen, ornen. Den spidse snude er sort, og ører og øjne er små.

Piggene er modificerede hår, og der er 5000-7000 af dem på pindsvinets overside. Både ved roden og spidsen er piggene lyse, og indimellem er der både mørkebrun og lysere bånd. Piggene kan rejses, fordi der ved roden af hvert enkelt pig er en muskel.

På bugen, hovedet og benene er der ingen pigge, men derimod stive brune hår.

En særlig muskel gør det muligt for pindsvinet at rulle sig sammen så det bliver kuglerundt og beskyttet af pigge på hele kroppen.

Føde

Regnorme, biller, tusindben, larver, edderkopper og snegle udgør en stor del af føden, men også frøer, krybdyr, fugleæg og ådsler indgår i pindsvinets menu. Indimellem tager pindsvinet også nedfalden frugt.

Levevis

Pindsvinet findes i mange typer habitater, så som skovbryn, levende hegn, løvskov, krat, enge og græsmarker. Og så selvfølgelig i haver og parker, hvor bestandene oftest er tættest.

Uden for parringstiden færdes dyrene alene. Det hænder dog, at flere pindsvin lever i samme område, og så bruges urin og ekskrementer til signalering af dyrenes tilstedeværelse. Det er som regel nok til, at de undgår hinanden og derved eventuelle aggressioner.

Når pindsvinet ikke er aktivt opholder det sig i en rede som den laver af blade og græs under en busk, en bunke grene, under en bygning eller lignende, men den kan også findes sammenrullet i ly af f.eks. en busk. Under vintersøvnen ligger pindsvinet altid i en rede.

Pindsvinet går i dvale i hele vinterhalvåret. I den periode sænkes kropstemperaturen til omkring 2-6 grader, og åndedrættet falder. Mens pindsvinet er i dvale, vågner det op en gang om ugen eller hver fjortende dag, og stofskiftet øges i et par timer. Derefter går den igen i dvale. Under dvalen taber pindsvinet en stor del af sin vægt.

Parringen finder som regel sted i juni-juli, og efter en drægtighedsperiode på omkring 35 dage fødes et kuld på 4-5 unger. Ungernes pigge er gemt i huden, når de bliver født, men kort efter fødslen begynder de at vokse frem. De dier i 4-6 uger, og derefter er ungerne i stand til at klare sig selv.

Naturlige fjender

Ræv, skovmår, husmår og stor hornugle tager indimellem pindsvin.

Trusler og bevaring

Tusindvis af pindsvin bliver trafikdræbt hvert år, hvilket sandsynligvis kan have betydning for lokale bestande.

Vidste du...?

Når pindsvinet går i vinterdvale, sænker det sin kropstemperatur til omkring to til seks grader.

Sådan er pindsvinet beskyttet

Fredet