Markmus

Microtus agrestis

Udbredelse

Almindelig markmus er vidt udbredt og talrigt forekommende i Danmark.

Udseende

Almindelig markmus hører til gruppen af studsmus, og som det er typisk for en studsmus, har almindelig markmus en kort hale, korte ben og korte ører.

Den måler fra snudespids til halerod 8-14 cm og halen er 3-5 cm lang. En fuldvoksen markmus vejer omkring 40-50 gram.

Pelsen er gråbrun på oversiden, mens den er gråhvid på undersiden.

Føde

Almindelig markmus lever primært af græs, men den æder også blade og stængler fra urter samt bark.

Levevis

Den almindelig markmus findes i mange typer habitat, og den findes især i lysninger i skoven, skovbryn, krat og enge, hvor der er rig urte- og græsvegetation.

Når markmusen søger føde, bevæger den sig rundt skjult i vegetationen, og langs vekslerne, de små stier som dyrene skaber ved at færdes på stederne, er der små ædepladser, hvor der ophobes ekskrementer.

Markmusene graver gange i det øverste jordlag, og her fødes ungerne i en rede, der er lavet af græs. Hannerne forsvarer et territorium mod artsfæller af samme køn, men et territorium kan godt overlappe med flere hunners leveområde.

Ynglesæsonen var som regel fra marts til september, og  i den periode kan markmusen få op til syv kuld med hver 4-5 unger. Drægtighedsperioden er ca. tre uger, og hunnen kan parre sig igen kort efter fødslen.

Naturlige fjender

Almindelig markmus er på menuen hos mange rovdyr, blandt andet ræv, lækat, brud, tårnfalk, kærhøge og natugle. Og så selvfølgelig huskatten.

Vidste du...?

Markmusen er den mest almindelige mus i Danmark.

Beskyttelse og regulering

Markmus må bekæmpes året rundt uden forudgående tilladelse.