Kaskelot

Physeter macrocephalus/catodon

Udseende

Kaskelotten er verdens største tandhval. En voksen hankaskelot kan blive op til 20 meter lang og veje 55 ton. Hunnen er ofte en del mindre; op til 11 meter og vejer op til 14 ton. Begge køn kan blive op til 70 år gamle.
Hovedet udgør mere end en tredjedel af kroppen og er kantet, hvilket giver kaskelotten sin karakteristiske form. Kaskelothvalen har kun tænder i underkæben som er meget smal. De 18-36 tænder som hver kan veje op mod et kilo, passer til huller i overkæben. Lufferne er korte og kantede, mens halefinnen er stor og kraftig og 4-5 meter bred.

Føde

Kaskelothvalens primære bytte er store blæksprutter som fanges på meget store dybder. Kaskelotten æder også i mindre grad stimefisk, lyskrebs og andre krebsdyr.

Levevis

Kaskelotter tilbringer det meste af deres liv i grupper i henholdsvis opvækstgrupper og ungkarlegrupper. Hunnerne danner flokke sammen med ikke-kønsmodne unger imens hannerne strejfer. Kaskelotten findes i størstedelen af verdens have, men ses kun sjældent i danske farvande, da den foretrækker dybt vand. I de få tilfælde man har set kaskelot i de danske farvande, har der været tale om voksne hanner, idet hunner og unger foretrækker varmere vand.

Kaskelot orienterer sig primært via en evne kaldet biosonar. Biosonar virker i mange henseender som et ekkolod på skibe. Ved at udsende kliklyde og lytte til ekkoet som tilbagekastes kan de lokalisere byttedyr og forhindringer. Lydene kan være så kraftige, at de kan lamme eller dræbe byttedyrene.

 

Vidste du...?

Kaskelotten anvender lydbølger når den skal kommunikere med andre kaskelotter, når den skal orientere sig og når den skal fange bytte.

Kaskelotten har den største hjerne blandt alle pattedyr.

Kaskelotter kan dykke ned til 3000 meters dybde og være under vand i op til 2 timer.

Udbredelse

Kaskelotten forekommer i alle verdenshave. I Danmark ses den primært som vinterstrandinger langs den jyske vestkyst og lejlighedsvist i Kattegat. Kaskelothvalen er truet, da den har været udsat for intensiv fangst.