Husmår

Martes foina

Udbredelse

Husmåren er udbredt over det meste af Danmark, og den er almindeligt forekommende. Dog mangler den på øer som Anholt og Bornholm.

Udseende

Husmåren ligner skovmår, men til forskel fra skovmårens gule halsplet, er husmårens halsplet hvid, og den kan strække sig ud på forbenene.

Pelsen består af to lag; den inderste underuld som er lys, og de yderste dækhår, der er mørkebrune. Underulden ses tydeligt under dækhårene. Den buskede hale bliver omkring 25 cm lang, mens dyret fra snudespids til halerod måler ca. 45 cm. Husmåren vejer 1.0-2.3 kg, hannen er større end hunnen.

Man kan også kende husmåren fra skovmåren på snuden, idet husmårens snude er lys, og skovmårens er sort.

Føde

Husmåren foretrækker smågnavere, fugle og fugleæg, men den tager også frøer, insekter, ådsler og bær. Når husmåren har taget et fugleæg ligger skallen tom tilbage, for indholdet er suget ud af et hul, som måren laver.

Levevis

Husmåren lever i småskove, i det åbne, dyrkede land samt i bebyggede områder.

Dyrene er overvejende nataktive, men kan især om sommeren, når nætterne er korte, også ses om dagen. Boet er som regel et hult træ, en forladt rævegrav, en forladt rovfugle- eller egernrede, men også loftet i et hus eller udhus kan bruges.

Husmår er typisk solitære dyr, hvilket vil sige, at de uden for parrings- og yngletiden færdes alene. Begge køn forsvarer et territorium mod individer af deres eget køn, men hannernes territorium er større end hunnerne og kan overlappe med flere hunners leveområde.

Dyrene parrer sig i juli-august, men da husmåren har forlænget drægtighed, fødes kuldet på 2-4 unger først i april måned. At husmåren har forlænget drægtighed betyder, at æggene, når de er blevet befrugtede, befinder sig i et hvilestadium i livmoderen, og først sætter sig fast i livmodervæggen for at udvikles i februar-marts måned. Derefter tager fosterudviklingen omkring en måned.

Trusler og bevaring

Husmåren er almindeligt forekommende i Danmark, og arten er det eneste rovdyr, foruden ræven, som der er fastsat jagttid på. Der nedlægges årligt omkring 4000 husmårer.

Vidste du...?

Danmark er nordgrænsen for husmårens udbredelsesområde, og husmåren findes ikke andre steder i Skandinavien.