Guldsjakal

Canis aureus

Udbredelse

Guldsjakalens udbredelse i Danmark er meget begrænset og den blev for første gang fotograferet i den danske natur i efteråret 2016. Det vides ikke hvor mange der er eller har været i Danmark, men i februar 2017 har der med sikkerhed været 2 forskellige guldsjakaler i Danmark, som begge er omkomne.  Endvidere har vildtkameraer fotograferet guldsjakal som dog ikke kan udelukkes at være de omkomne. Guldsjakalen lever primært i sydøst Europa, Mellemøsten og det sydlige Asien men observationer bliver hyppigere og hyppigere længere oppe i Europa. 

Udseende

Guldsjakalen hører til hundefamilien, ligesom eksempelvis ræven og ulven. Guldsjakalen er den største af alle sjakaler og når en længde på 60-110 cm med en hale på 20-30 cm. Dyrene vejer typisk imellem 7 og 15 kg. Guldsjakalen minder om ulven  i udseende, men kan skelnes ved at den er  mindre, har kortere ben og en kortere hale. Pelsen er sandfarvet, men kan variere meget fra gyldne til brune farver. Pelsen på ryggen kan bestå af sorte, brune og hvide hår og den buskede hale ender i en mørk eller sort tip. Individer kan skelnes ved at have forskellige lyse mærkninger på halsen og brystet.

Guldsjakalen kan muligvis forveksles med ræv og ulv, og dens størrelse falder imellem disse to. Ræven vil typisk være lidt mindre og have en mere rødlig pels end guldsjakalen samt have en lys halespids. Ulven vil typisk være større og have en mere grålig pels.

Føde

Guldsjakalen er altædende og vil i Danmark kunne æde alt fra gnavere, mindre hjorte, harer, fugle, krybdyr, padder, æg, insekter og frugter.

 

Vidste du...?

Guldsjakalens latinske navn er Canis aureus , som betyder gylden hund. 

Levevis

Guldsjakalen bliver ofte 8-9 år i naturen og når kønsmodenhed efter 1-2 år. Guldsjakalerne parrer sig i februar måned hvorefter hunnen er drægtig imellem 60 og 63 dage. I den periode vil hun opholde sig i en hule, som hun har gravet selv eller bruge en tidligere ræve- eller grævlinge grave. Et kuld kan bestå af 1-9 unger, som vil være afhængig af deres mor til de bliver ca. 4 måneder gamle.

Guldsjakaler lever oftest i par fulgt af deres seneste afkom og eventuelt afkom fra tidligere år som hjælper med at opfostrer det nye kuld.

Guldsjakalens eneste naturlige fjende i Danmark er ulven. 

Sådan er arten beskyttet

Da Guldsjakalen er kommet til Danmark på egen hånd, karakteriseres den ikke som invasiv. Guldsjakalen må ikke jages da der ikke er jagttid på dem

Foto: DTU Veterinærinstituttet

Foto: DTU Veterinærinstituttet

Foto: DTU Veterinærinstituttet

Guldsjakalen har en speciel og let genkendelig detalje på forpoterne, som kan bruges til identifikation, hvis dyret er dødt eller ved fund af spor. Guldsjakalens midterste trædepude på forpoterne er nemlig delvist sammenvokset, modsat hunden, ræven og ulvens som har adskildte trædepoter.