Gråt egern

Sciurus carolinensis

Det grå egern minder om det danske, røde egern, men det grå egern er noget større. Det grå egern stammer oprindeligt fra Nordamerika, men findes i dag i flere europæiske lande.  

Udseende og adfærd

Det grå egern har som oftest grå pels, men der findes mange variationer i pelsfarven. Der er også eksempler på sorte, brune og albinofarvede grå egern. Egernets underside er hvid, og det har en stor busket hale. Kropslængden er 23-30 centimeter, og halen er cirka 19-25 centimeter lang. Et voksent gråt egern vejer omkring et halvt kilo. Hunnerne er kønsmodne, når de er omkring et år gamle, og de kan føde to kuld unger om året med to til fire unger i hvert kuld. Det grå egern lever fortrinsvist i skove og parker, men de trives også i landbrugsområder og private haver, hvor de gerne søger føde på fuglefoderbrætter. 

Derfor er arten uønsket

Det grå egern kan skade fuglelivet i Danmark, da egernet både konkurrerer med fugle om redepladser, men også æder både fugleæg og unger. Det grå egern vil desuden også kunne udkonkurrere det danske røde egern, da det grå egern formerer sig hurtigere end det røde egern, får flere unger i hvert kuld og flere kuld i det hele taget. Det grå egern er også bedre i stand til at sprede sig i løvfældende skov bedre end det røde egern. Det grå egern kan desuden være bærer af koppevirus (SPQV), som er dødeligt for det røde egern. En forekomst af grå egern i Danmark vil også kunne medføre problemer i skovene, da det grå egern gerne river bark af træer, og det kan resultere i, at træerne bliver angrebet af svampe- og insektangreb, som så forringer kvaliteten af tømmeret og ændrer artssammensætningen i skovene. 

Forvekslingsmuligheder

Det grå egern kan forveksles med det røde egern, vi kender i Danmark. Det grå egern er dog væsentlig større end det røde egern og har små afrundede ører uden den hårdusk på ørerne, som findes på det røde egern. Det grå egern bruger meget tid på jorden, hvorimod det røde egern foretrækker at være i træerne. Det grå egern er desuden mindre sky over for mennesker end det røde egern.

Er arten i Danmark?

Det grå egern findes ikke i Danmark eller vores nærmeste nabolande, men det findes i stor stil i både England og Italien. Spredning til Danmark kan ske ved, at private importerer det grå egern som kæledyr, eller hvis egernet undslipper fra dyrehandlere og zoologiske haver. 

På kortet finder du artens udbredelse i EU