Dværgmus

Micromys minutus   

Udbredelse

Dværgmusen er udbredt over en stor del af landet, men den er ikke registreret på Bornholm, Læsø og Anholt, og den mangler ligeledes på en række mindre øer.

Udseende

Fra snude til halerod måler dværgmusen 5,5-7,5 cm, halen er omkring fem centimer, og med en vægt på bare 5-11 gram, er dværgmusen Danmarks mindste gnaver.

Pelsen består af to lag; den inderste underuld, og de ydre dækhår. Underulden er hvid eller lys grå. I sommerpelsen er størstedelen af oversidens dækhår gulbrune, men der forekommer spredte sorte hår. Dækhårene er lyse på undersiden. I efteråret fældes sommerpelsen, og den tættere og længere vinterpels vokser frem. I vinterpelsen er dværgmusen orangebrun på oversiden og grålig på undersiden.

Den sparsomt behårede hale fungerer som balancestang og til at holde sig fast med, når dyret klatrer i vegetationen.

Føde

Selvom dværgmusen overvejende lever af planteføde som frø af græs og korn, grønne plantedele, friske skud, frugter og bær, indgår dyrisk føde som insekter og insektlarver også i artens fødevalg.

Levevis

Dværgmusen lever, hvor græs- og urtevegetationen er høj, og hvor der også er buske og træer, og derfor træffes den ofte i levende hegn, lysninger og enge. Og så findes den i græs- og kornmarker.

Selvom der kan træffes flere individer i samme hvilerede i vinterhalvåret, synes dværgmusen det meste af året at færdes alene. Hanner og hunner ses kun sammen i parringstiden, og hannen deltager ikke i yngelplejen.

I sommerhalvåret færdes dværgmusen primært i vegetationen, og her bygger den også både yngle- og hvilereder. I vinterhalvåret opholder den sig især på jorden, og dens hvilereder bygges ofte i gangsystemer som andre små pattedyr har gravet.

Når den søger føde, bruger dværgmuse sine bagfødder og halen til at holde sig fast i stråene, og med forfødderne kan den gribe fat om andre strå.

Yngleperioden varer fra maj til oktober, og en dvægmus kan få flere kuld om året. Drægtighedsperioden er 17-21 dage, og et kuld består som regel af 3-8 unger. Ungerne fødes i en rede, som dværgmusen bygger i græs eller korn et stykke over jorden. Reden er vævet sammen af græsblade og foret med strimle af blade og græs. Ynglereden er kraftigere end de reder, som musene bruger som skjul i hvileperioder. Ungerne dier i ca. 15 dage, og i en alder af 35 dage er de kønsmodne.

Naturlige fjender

Rovdyr som ilder, musvåge, natugle og ræv tager indimellem dværgmus, men de udgør kun en lille del af rovdyrenes føde.

Vidste du...?

Dværgmusen kaldes også havremus, fordi den ynder at holde til i havremarker.