Dværgflagermus

Pipistrellus pygmaeus   

Udbredelse

Dværgflagermusen synes at mangle i det vestlige Jylland, på Bornholm og nogle mindre øer, men ellers er dværgflagermusen en almindeligt forekommende art i Danmark.

Udseende

Fra snudespids til halespids måler dværgflagermusen ca. 7 cm, den vejer 3-8 gram, og med et vingefang på ca. 20 cm er den Danmarks mindste flagermus. Og den mindste flagermusart i Europa.

På oversiden er pelsen rødbrun eller mørkebrun, mens den er gulbrun på undersiden. De korte og brede ører, snuden og flyvehuden er sorte.

Føde

Dværgflagermusen lever, som de andre danske flagermusarter, af insekter. Myg, døgnfluer og natsværmere udgør en stor del af føden.

Levevis

Dværgflagermusen lever i tilknytning til løvskov. Hule træer, gamle spættereder og bygninger er både sommer- og vinterkvarterer.

Under jagtflugten flyver dværgflagermusen i 5-10 meters højde langs skovkanter, skovlysninger og levende hegn. Den flyver hurtigt og i store sving og buer.

Flagermus orienterer sig og fanger byttedyr ved ekkolokalisering. Det betyder, at flagermusen udsender nogle ultralydsskrig, der, når de rammer for eksempel byttedyr, en gren eller en bygning, bliver kastet tilbage som et ekko. Når ekkoet opfanges af flagermusens ører, kan den danne sig et lydbillede af omgivelserne og derved bl.a. afgøre, hvor byttet befinder sig.

I parringssæsonen som varer fra juli til september forsvarer hannerne et territorium mod andre hanner. Hunnerne opsøger disse parringsområder, og en enkelt han kan have et harem på op til ti hunner.

I juli finder hunnerne finder sammen i kolonier, og her føder hver hun en eller to unger. Der kan være op mod 100 hunner i en koloni. Selve drægtighedsperioden varer kun omkring halvanden måned, så siden parringen i sensommeren året før, har sæden holdt sig levedygtig i livmoderen, og først ved ægløsningen i foråret, er ægget blevet befrugtet.

Naturlige fjender

Rovdyr som skovmår, husmår og nogle uglearter tager sandsynligvis indimellem dværgflagermus.

Vidste du...?

Når flagermus sover vintersøvn nedsættes stofskiftet og hjertet slår omkring 25 gange i minuttet. I vågen tilstand slår hjertet omkring 400 gange i minuttet, når flagermusen er i hvile.

Har du set en flagermus?

Zoologisk Museum overvåger flagermusbestandende i Danmark og indsamler viden om flagermus. Museet vil gerne kontaktes, hvis du har oplysninger om flagermus' opholdskvarterer f.eks. i hule træer, kældre med videre.

Finder du en død flagermus (dele af en flagermus eller et mumie er nok), må du også gerne sende den ind til Zoologisk Museum til artsbestemmelse. 

Du kan enten sende flagermusen direkte eller aflevere den til  den lokale vildtkonsulent . Det er lige meget, hvilken stand flagermusen er i. Emballér den omhyggeligt i en tæt plasticpose. Oplys dit navn og din adresse, og hvor du har fundet flagermusen.

Send flagermusen til : Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø, Telefon 35 32 22 22, att.: Pattedyrsektionen

Hvad kan hjælpe flagermusene?

Man kan give flagermusene uhindret adgang til deres vinterkvartererne ved at holde indgangen fri for bevoksning og kunstigt lys.

Det er vigtigt, at dyrene er uforstyrrede både i vintermånederne, og når de flyver ind og ud af deres vinterkvarterer i august-november og marts-juni. Store gamle træer i nærheden af vinterkvarteret er ideelle skjulesteder for flagermus.

Flagermus er sårbare over for menneskelige forstyrrelser i deres vinterkvarterer. Derfor bør man begrænse færdslen i umiddelbar nærhed af et vinterkvarter.

Hvis du finder en afkræftet flagermus

Det hænder, at man finder en flagermus liggende på jorden. Flagermusen virker sløv og har måske svært ved at flyve eller lette fra jorden. Flagermusen kan naturligvis være syg, men langt hyppigere er der tale om en stor unge, der er nødlandet under flyveøvelserne eller om en flagermus, der er udmattet og derfor gået mere eller mindre i dvale.

Sådanne dyr kan man forsigtigt hægte op et lidt beskyttet sted på et træ eller under et tagudhæng. Herfra kan den lettere flyve væk, når den er kommet til kræfter. Husk at bruge arbejdshandsker, når du rører ved flagermusen - den kan finde på at bide.

Flagemus i huset

Flagermusen er fredet, og det er  ulovligt at slå flagermus ihjel eller at ødelægge dens yngle- eller rasteområder.   

Har du flagermus i dit hus, bør du derfor som udgangspunkt acceptere de logerende og glæde dig over at have naturen tæt på.

Visse steder kan der dog opstå støj- eller lugtgener, som er så kraftige, at det kan være nødvendigt at få flagermusene til at flytte.  

Få tips og vejledning under Skadevoldende vildt