Delfin

Delphinus delphis

Den almindelige delfin bruger mange lyde, når den orienterer sig, og når den skal tale med artsfæller. Den laver antagelig de mange lyde med blæsehullet og ved hjælp af lameller i næsegangene.

Udbredelse

Ses kun sjældent i de danske farvande.

Krav til levesteder

Hvalerne lever det meste af tiden under vand, og der er mange huller i den viden, man har om hvaler.  Mange af de arter, der ses eller strander i Danmark, er vidt udbredte og vandrer over store afstande.

Vidste du...?

Når den almindelige delfin søger føde, kan den dykke ned til mindst 280 meters dybde. Den kan være neddykket i mindst otte minutter. 

Hvad kan hjælpe delfinen?

For mange af hvalerne gælder, at de trues af jagt, forurening, utilsigtede bifangster og forstyrrelser.

Hvis du ser en strandet hval, kan du hjælpe ved at kontakte beredskabet for havpattedyr og havfugle.

Naturstyrelsens beredskabsstyrke