Brud

Mustela nivalis

Udbredelse

Bruden er vidt udbredt i Danmark, men mangler dog på nogle øer, blandt andet Bornholm og Samsø.

Udseende

Med den lange tynde krop, korte ben, lange hals, trekantede hoved og spidse snude, ligner bruden lækatten, når denne er i sommerpels. Men bruden kan kendes fra lækatten ved, at brudens hale er kort og ikke har den sorte spids som lækatten har.

Bruden er mindre end lækatten, og den er Danmarks mindste rovdyr. Den vejer 40-140 gram, kropslængden er 17-22 cm, mens halelængden er tre til fem centimeter. Hunnen er mindre end hannen.

Pelsens farve er rødbrun på oversiden, mens undersiden af dyret er gråhvid. I Danmark skifter bruden  ikke til en hvid vinterpels, hvilket arten gør i andre og nordligere dele af dens udbredelsesområde.

Føde

Føden består overvejende af mus, men bruden kan også tage småfugle, fugleæg, frøer, firben og insekter.

Levevis

Bruden er især at finde, hvor der er rigelig forekomst af mus, som eksempelvis i skovbryn, skovlysninger, enge og moser. Her jager den, både i natte- og dagtimerne, i højt græs og krat, eller nede i musenes underjordiske gangsystemer. Byttedyrene dræbes ved et bid i nakken.

Når bruden ikke er aktiv opholder den sig i gangsystemer som rotte, mus eller muldvarp har gravet. Det er også i en hvileplads i et forladt gangsystem, at bruden føder sine unger.

Uden for yngletiden lever hunner og hanner adskilt. Begge køn forsvarer et territorium mod individer af eget køn, men da hannernes territorium ofte er større end hunnens, kan en enkelt hans leveområde overlappe med flere hunners territorium. Ekskrementer, urin og sekret fra nogle kirtler ved halen, bruges til at markere territoriet. I yngletiden hævder hannen ikke territorium, men søger i stedet rundt for at finde hunner at parre sig med.

Yngletiden varer fra april til august, og en brud kan få to kuld om året. I modsætning til lækatten har bruden ikke forlænget drægtighed, og ca. fem uger efter parringen fødes et kuld på 4-6 unger.

Vidste du...?

Bruden tilhører mårfamilien ligesom eksempelvis skovmår, grævling og odder.

Naturlige fjender

Rovfugle, ugler og huskatte er nogle af de rovdyr, der indimellem har bruden på menuen.

Sådan er arten beskyttet

Fredet